08.03.2006 ob 09:01
Deli članek

Knjigo Črmošnjiško-Poljanska dolina in njeni ljudje sestavljata dva dela: v prvem je predstavljena Črmošnjiško-Poljanska dolina v času in prostoru, v drugem pa je nanizanih osemnajst življenjskih pripovedi, ki jih je prispevalo trinajst Kočevarjev staroselcev in pet Slovencev. Pozimi leta 1941 so tedanje nemške oblasti večino kočevarskih družin, pod vplivom močne nacionalsocialistične propagande jih je namreč večina optirala za Nemčijo, preselila v okupirane posavske vasi, od koder so ga pred prihodom Kočevarjev izselile predvsem slovenske kmečke družine. Maloštevilne kočevarske družine, ki se niso izselile, pa so vse do danes ostale na svojih domovih. Delo naj bi pripomoglo k spoznavanju življenja v dolini, kamor so se v opuščene kočevarske domove naselile slovenske družine iz bližnjih in tudi oddaljenih krajev in tako vrnile življenje v te populacijsko zelo razredčene kraje in kolikor je možno ohranile pred propadom zapisana naselja, domove in kulturno pokrajino. Dr. Ivanka Počkar pa v svoji knjigi Dve gasi, dva policaja, sto obrtnikov prikazuje slikovito zgodovinsko podobo Brežic skozi način življenja in dela njihovih obrtnikov in rokodelcev. V delu zaseda osrednje mesto meščan - meščan Brežic kot obrtnik ali trgovec, župan ali uradnik, voznik, dekla, hlapec ali perica, vedno v glavnih vlogah mestnega življenja. Torej človek, ki je po svoji naravi meščan, čeravno so v Brežicah pred drugo svetovno vojno pri vsaki hiši redili domače živali. Kako se je v tem mestu znašel obrtnik, da je spodobno preživel, kakšni so bili odnosi med delodajalci in zaposlenimi, kako so praznovali in se zabavali, pa o statusnih simbolih, zunanjih znamenjih stanu in premoženja, slovesu poštenih in delavnih prebivalcev, do zgodbe o goveji juhi in drugih mislih poželenja - o vsem tem je mogoče prebrati v knjigi.

Knjiga je bogato ilustrirana in dokumentirana, opremljena z viri in bibliografijo, s stvarnim in imenskim kazalom ter povzetkom v angleškem jeziku.(konec)