03.03.2006 ob 09:05
Deli članek
Vse narodne pesmi s Krka izvirajo iz časov pred krščanstvom in imajo tudi glasbeno malo skupnega z evropsko in z balkansko tradicijo. Postavitev skozi uporabo mehanizacije (propelerčki, ping pong žogica, kamera), dinamike vetra in  računalniškega programiranja, dobesedno materializira pomen zadnjih dveh verzov pesmi in tako ustvari mehanično metaforo, skozi katero oživi poetiko stare modrosti na neposredno-mehaničen način. Algoritem za gibanje žogice je: "Pojdi tja, kjer že si in nenehoma se premikaj!"(konec)