03.03.2006 ob 09:14
Deli članek
Sestavljena je iz trinajstih triptihov, vsak triptih posebej obravnava eno od temeljnih človekovih pravic. Razstavo spremlja istoimenska knjiga v kateri je več kot 500 fotografij, ki prikazujejo kršitve človekovih pravic po vsem svetu. Zbirka tekstov v knjigi pa poglobi in razsvetli ozadje dogodkov. Knjiga je izšla v angleščini, obiskovalcem razstave pa je na razpolago brošura v slovenskem jeziku. Razstavo bosta odprla varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek in švicarski veleposlanik v Sloveniji Paul Koller. Ob odprtju razstave bo en izvod knjige »Podobe človekovih pravic« podarjen Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, kjer bo na voljo vsem bralcem. Gre za potujočo razstavo, ki bo skupaj s knjigo v Galeriji TR/3 na Trgu republike 3 v Ljubljani na ogled do 28. marca. “Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice,” je zapisano v Splošni deklaraciji človekovih pravic, ki jo je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov leta 1948. Žal nam realnost prikazuje drugačno sliko. (konec)