10.03.2006 ob 08:31
Deli članek

Vojaški muzej slovenske vojske je razstavo prvič odprl oktobra lani v avli ministrstva za obrambo, z njo pa je želel zaznamovati 90. obletnico začetka spopadov v Posočju. Nastala je v spomin na Slovence, ki so se v letih od 1915 do 1917 bojevali na Soški fronti, ter je razdeljena v tri vsebinske sklope. V prvem delu je prikazan prizor po bitki nekje na Soški fronti. Obiskovalec lahko vidi ostanke neeksplodiranih granat, mitralješko gnezdo z mitraljezom schwarzlose M 1907/12 in pa dele opreme poveljniškega mesta s poljskim telefonom. V posebnih vitrinah si lahko ogledamo še načrte s kompasom, pištole, sablje in medalje. Nobene vojske si ne moremo predstavljati brez vojaške godbe, ki jo simbolično ponazarja kontrabas bombardon z notami, ter brez zdravstvene in sanitetne oskrbe. Zato je posebej prikazan del sanitetnega materiala, ki so ga imeli vojaki na voljo na Soški fronti. Čeprav vojaški muzej slovenske vojske v depojih hrani tudi gradivo iz prve svetovne vojne, so na razstavi predstavljeni predvsem predmeti iz zasebne zbirke, ki so redki, izjemni ali skrivajo zanimivo zgodbo. Želja po raziskovanju naše vojaške zgodovine je marsikoga spodbudila k urejanju zasebne zbirke, ki jih na Slovenskem ni malo. Predmeti na razstavi so last enega od najboljših poznavalcev dogajanja na Soški fronti in zbirateljev ostankov s tega območja višjega vodnika Mitjo Močnika, avtorja knjige Komenski Kras 1914-1918 in lastnika muzeja Soška fronta 1915-1917 v vojašnici Janka Premrla - Vojka v Vipavi.

V drugem delu razstave so na petnajstih panojih predstavljeni zgodovinska dejstva in politično ozadje velike vojne. Tako se obiskovalci seznanijo s kolonialno razdelitvijo sveta, vsebino razglasov Mojim narodom cesarja Franca Jožefa ob vojni napovedi kraljevini Srbiji in italijanskega kralja Avstro-Ogrski, pomenom tajnega Londonskega sporazuma med antanto in Italijo za slovensko ozemlje, kartami in zemljevidi bojišč ob Soči, razmerjem sil med italijansko in avstro-ogrsko vojsko na italijansko-avstro-ogrskem vojskovališču, goriškim in tolminskim mostiščem, glavnimi značilnostmi ofenziv na Soški fronti in trpljenjem civilistov v Posočju. Na panojih si obiskovalci lahko ogledajo zanimive fotografije ter se seznanijo z življenjem in delom vojaških poveljnikov Svetozarja Boroevića in Luigia Cadorne. V tretjem delu obiskovalci simbolično vstopijo v pokrajino ob Soči. Velik pano z označenimi najpomembnejšimi kraji v Posočju in mesti spopadov prikazuje pogled iz zraka na celotno območje, ki ga je zajela Soška fronta. S tem satelitskim posnetkom lahko obiskovalec zazna geografske značilnosti soškega bojevališča ter laže razume težavnost bojevanja na posebnem kraškem terenu in v visokogorju. Znotraj panoja je nameščenih 47 opazovalnih lin, ki obiskovalca popeljejo v preteklost, čas, ko je tam v letih od 1915 do 1917 divjala vojna vihra. Z diapozitivi obiskovalec laže podoživi življenje in bojevanje na fronti in tisti čas. Kot spremno gradivo k razstavi je vojaški muzej vsebino razstave in razstavljene predmete predstavil tudi v razstavnem katalogu. Razstava bo na ogled do predvidoma 3.maja. (konec)