10.03.2006 ob 08:53
Deli članek

Vojaški muzej Slovenske vojske (VMSV):  sistematično zbira, raziskuje, proučuje in strokovno obravnava muzejsko gradivo; prek logističnih enot Slovenske vojske opravlja konservatorska in restavratorska dela ter pripravlja muzejsko gradivo za trajno shranjevanje in javno razstavljanje, objavlja rezultate proučevanja gradiva in ga uporablja za kulturne, znanstvene in izobraževalne namene; raziskuje vojaške arheološke značilnosti; ocenjuje muzejsko vojaškozgodovinsko gradivo; opravlja znanstvenoraziskovalno delo ter objavlja strokovna in znanstvena dela ter izdaja priložnostne publikacije; sistematično zbira in hrani strokovno literaturo s področja delovanja; organizira muzejske razstave in druge oblike muzejske dejavnosti, ki imajo širši družbeni ter kulturni pomen; vodi muzeološko evidenco in dokumentacijo o muzejskem gradivu ter muzejski dejavnosti; posreduje muzejsko gradivo in svoje publikacije drugim muzejem ter podobnim ustanovam v državi in tujini; spremlja in izmenjuje izkušnje o sodobni muzeologiji v državi in svetu; organizira muzejske razstave v okviru spomeniških kompleksov velikih spopadov in bitk na Slovenskem, zlasti med osamosvojitveno vojno leta 1991; organizira dejavnosti glede odpiranja muzejev rodov in služb Slovenske vojske ter spominskih sob; ukvarja se s pedagoško-promocijskim in vzgojno-izobraževalnim delom.Muzejsko gradivo VMSV se sistematično zbira, raziskuje, proučuje in strokovno obravnava v muzejskih zbirkah in podzbirkah VMSV. V Vojaškem muzeju SV so oblikovane naslednje zbirke in podzbirke muzejskega gradiva: orožje s podzbirkama hladno orožje in ognjeno orožje; tekstilije s podzbirkama uniforme in zastave; vojaška oprema; vozila s podzbirkama bojna vozila in nebojna vozila; arhivarije s podzbirko dokumenti;  plakete, priznanja, zahvale, diplome in plakati; insignije s podzbirkami medalje, medaljoni, odlikovanja, ordeni, bojni znaki, oznake, čini in značke; pokali; table; fototeka s podzbirkami fotografije, diapozitivi in razglednice;  videoteka in filmoteka;  avdioteka s podzbirkami plošče, ploščki in avdiokasete; negoteka;  zemljevidi;  slike;  pečati in štampiljke tre knjižno gradivo. Muzejsko gradivo predstavljamo s stalno zbirko in na tematskih razstavah. Tako na primer z občino Pivka pripravljamo postavitev stalne zbirke oklepnega in artilerijskega orožja. Z Združenjem slovenskih častnikov v vojašnici Cerklje ob Krki pripravljamo spominsko sobo Edvarda Rusjana in stalno zbirko vojaških letal. Z Zvezo veteranov vojne za Slovenijo nameravamo postaviti stalno zbirko o osamosvojitveni vojni, v vojašnici Šentvid pa pripravljamo stalno zbirko vojne in vojaške zgodovine na našem ozemlju, ki bo shranjena v Kadetnici v Mariboru. V zadnjem času smo v muzeju pripravili veliko tematskih razstav, najpomembnejša med njimi pa je bila vojna za Slovenijo, ki je od leta 2001 gostovala v 30 krajih po Sloveniji, v Avstriji in Kanadi. Ob 15. obletnici ustanovitve MSNZ smo pripravili razstave ob odkritjih spominskih plošč po državi in razstavo z naslovom Boji za severno mejo 1918/19, ki so jo prvič predstavili lani novembra in jo bodo ponovno pripravili ob proslavi ob državnem prazniku, posvečenem tem dogodkom, ki bo novembra v Mariboru. Ob 90. obletnici bojev na soški fronti smo pripravili razstavo z naslovom Hrumenje tišine, ki bo letos gostovala v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani in Muzeju narodne osvoboditve v Mariboru. Pomemben dogodek je bila tudi razstava vojaških pokrival oziroma čelad. Ob letošnji 15. obletnici osamosvojitvene vojne in delovanja Slovenske vojske v samostojni državi sodelujemo pri projektu Slovenska osamosvojitev - enotni v zmagi, od prvih večstrankarskih volitev do mednarodnega priznanja. Projekt obsega razstavo v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani in pokrajinskih muzejih po državi ter zbornik, pri čemer bo Vojaški muzej Slovenske vojske pripravil poglavje o delovanju Teritorialne obrambe - Slovenske vojske. Pomembna vez med muzejem in javnostjo so poleg razstav tudi publikacije, ki jih izdajamo, in sicer Vojaška zgodovina, brošure ob razstavah ter samostojne publikacije. Kot zadnja je izšla knjiga nadporočnika Albina Mikuliča Uporniki z razlogom.(konec)