17.02.2022 ob 20:49
Deli članek
Z volitvami do osvoboditve, nujne za ohranjanje demokracije

Vandana Shiva - Ena Zemlja, eno človeštvo proti 1 %

Ljubljana, (MOREL) - Korporacije so sodobne pošasti, ki ogrožajo slehernikov vsakdan in nekontrolirano prevzemajo razumevanje in upravljanje sveta. Če ne bomo ukrepali, bo samo življenje postalo ilegalno. Živeti bo postalo prepovedano, svari indijska fizičarka, filozofinja in okoljska aktivistka Vandana Shiva v svoji knjigi Ena Zemlja, eno človeštvo proti 1%, ki je, tri leta po prvem natisu v Indiji, sedaj na voljo slovenskem bralstvu v zbirki Dokumenta ljubljanske založbe Sanje.

»Ta knjiga je izšla v predkoronskem času. In kot se knjigam, ki prinašajo pomembne informacije in njihovo poglobljeno razumevanje, rado dogaja, je ostala na Zahodu nesramno spregledana,« je v uvodni besedi 'Človek-stroj bo uničen!' zapisal urednik Rok Zavrtanik k slovenskemu prevodu. Vendar, kot opozarja, pozorni bralec ne bo spregledal, da neustavljivo blaznost, ki jo knjiga razkriva in ki se neustavljivo stopnjuje, ne vodi nikamor drugam kakor v vse slabšega izmed najslabših svetov: v brezdanji pekel, kakršnega spoznavamo v 'koronski dobi'. Avtorica v knjigi v prepričljivo celoto poveže vrsto izjemno zaskrbljujočih podatkov. Srž problema, kot nakazuje sam naslov te knjige, je konflikt med človeštvom in peščico ljudi, ki jih ni niti za odstotek, a v rokah držijo nezamisljivo velik delež svetovnega bogastva. To potrjujejo tudi najnovejši podatki nevladne organizacije Oxfam, po katerih je od izbruha pandemije covida-19 deset najbogatejših na svetu podvojilo svoje bogastvo, istočasno pa sta se revščina in neenakost še povečali. Premoženje najbogatejših se je povečalo s 700 milijard dolarjev na 1500 milijard dolarjev. To pomeni, da se je premoženje najbogatejših v povprečju povečalo za 1,3 milijarde dolarjev dnevno. Poročilo te mednarodne človekoljubne organizacije z naslovom Neenakost ubija je obstoječo svetovno neenakost označilo kot 'gospodarski zločin, nasilje proti najrevnejšim ljudem in državam'.

Prevajalka knjige Cvetka Poprask Flores poudarja, da si peščica najbogatejših ljudi s pomočjo denarnega in tehnološkega stroja, ki ju Shiva v tej knjigi podrobno analizira, postopoma prilašča nadzor nad vsemi sferami naših zasebnih in družbenih življenj. Statistični podatki potrjujejo delovanje denarnega stroja. Leta 2010 je 388 milijarderjev skupaj posedovalo toliko bogastva kot revnejša polovica človeštva; ta številka se je leta 2011 zmanjšala na 177; leta 2012 na 159; 2013 na 92; 2014 na 80; in 2016 na 62; leta 2017 še zgolj osem ljudi. Tako je leta 2020 en sam milijarder imel toliko premoženja kot polovica človeštva skupaj. Shiva posebej poudari, da se »katerakoli družba, v kateri Veliki denar izrablja svojo moč za izigravanje procesov predstavniške demokracije, volitve pa se uporabljajo za razdvajanje ljudi s spodbujanjem sovraštva in strahu, seveda sooča s krizo demokracije. Pozornost javnosti preusmerjajo stran od pravih vzrokov za negotovost in s tem ljudem preprečujejo, da bi se organizirali in ukrepali za zaščito planeta, za obnovo svojih družb in povrnitev svojih vlog v gospodarstvih in demokratičnih sistemih. Po njenih besedah kriza preživetja, s katero se soočamo danes, je posledica prevlade ekonomije črpanja, ekonomskega modela, vsiljenega z uporabo umetnih delitev, ustvarjenih v mehaničnem umu zaradi napačne domneve, da je pohlep vrednota, ki jo mora družba nagraditi. Vandana Shiva, ki je prejemnica več kot dvajsetih mednarodnih nagrad (med njimi tudi alternativne Nobelove nagrade), je v intervjuju po izidu knjige izjavila: »Če ne bomo ukrepali, bo samo življenje postalo ilegalno. Živeti bo postalo prepovedano. Razen pod pogoji 1 %: smeli bomo obstajati kot drobceno kolesce v njihovem stroju. Z njihovim začasnim dovoljenjem in kot njihova last«.

Avtorica v sklepnem poglavju pove, da se je človeštvo v svojem razvoju znašlo na razpotju. Shiva meni, da »osvoboditev od 1 % in njihovih umetnih konstruktov ni samo mogoča, postala je nujna. Osvoboditev je nujna za ohranjanje demokracije, saj je vladavina 1 % nasilna diktatura. Uničuje naše temeljne svoboščine in svobodo vseh živih bitij, da se razvijajo v medsebojno povezanem svetu, v zavetju svoje zemeljske družine… Tudi s povsem človeškega vidika je osvoboditev nujna saj nam participacija v svetu brezmejnega pohlepa, hlastanja za dobički, nasilja in moči jemlje našo človečnost. Vsi, vladarji iz vrst 1 % in 99 % drugorazrednih ljudi, izgubljamo našo človečnost. Pohlep, strah in sovraštvo so komplementarni in drug drugega krepijo,« poudarja avtorica. (konec)zz