19.06.2023 ob 16:53
Deli članek
Enodnevni festival žive glasbe

Ljubljana (MOREL)- Slovenija se pridružuje mednarodni pobudi Fête de la Musique, ki poteka v več kot 120 državah po vsem svetu na najdaljši dan v letu, 21. junija. Ta enodnevni festival žive glasbe na zunanjih javnih prizoriščih vključuje tako ljubiteljske kot poklicne glasbenike različnih žanrov. Pandemija covida-19 je tudi v letu 2021 v kulturnih ustanovah skrčila organizacijo koncertov in drugih z glasbo povezanih dogodkov – kamor spadajo operne in druge glasbeno-scenske prireditve, balet, sodobni ples in folklorna dejavnost: v primerjavi z letom 2019 je bilo teh dogodkov približno za tretjino manj.

V povprečju je bilo na odrih kulturnih ustanov leta 2021 na dan izvedenih skoraj 8 koncertov (2019: 11) in še vsaj 2 dogodka, povezana z glasbo (2019: vsaj 4). Vpliv pandemije se je tudi v 2021 izrazil pri obiskanosti koncertov in drugih glasbenih dogodkov: število obiskovalcev koncertov se je v primerjavi z letom 2019 skrčilo na 59 %, število obiskovalcev vseh z glasbo povezanih prireditev pa na 53 % (2020: 32 % v obeh primerih).

Največ novih del na glasbenih prireditvah v 2021 je bilo izvedenih na koncertih z zborovsko in vokalno glasbo (771), najmanj pa pri baletnih predstavah (13). Slovenske kulturne ustanove, tj. kulturni domovi, gledališča, glasbene ustanove in drugi producenti, so organizirale tudi glasbene in plesne festivale. Teh je bilo za okrog 43 % vse festivalske ponudbe v omenjenem letu. Vpliv covida-19 na festivalsko dogajanje je bil manjši kot pri odrski dejavnosti v celoti, verjetno zaradi izvedb na prostem.Nekatere kulturne ustanove ponujajo tudi izobraževalne dogodke, seminarje in delavnice. Pri 776 tovrstnih programih (14 % vseh programov) je bil poudarek na glasbeni, plesni ali folklorni dejavnosti, izključno glasbi pa je bilo posvečenih 442 programov. V primerjavi z letom 2019 se je bistveno zmanjšala ponudba folklornih programov (z 210 na 50 v 2021), kar je ob upoštevanju takratnih zdravstvenih razmer razumljivo. Ob koncu leta 2022 je bilo v Statističnem registru delovno aktivnega prebivalstva vpisanih 2.570 glasbenikov, pevcev, skladateljev, plesalcev, koreografov in učiteljev glasbe (2019: 2.366). Toliko jih je torej opravljalo enega izmed teh poklicev in so bili vključeni v obvezno socialno zavarovanje. Vseh z glasbo povezanih programov se je udeležilo približno 72.500 ljudi, od tega je bilo 82 % otrok in mladine. To so sporočili iz SURS. (konec)