26.04.2024 ob 11:02
Deli članek
12,9 milijona evrov evropskih sredstev za potencialne podjetnike

Ljubljana (MOREL) – Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za 12 projektov »Podjetno nad izzive« širom celotne Slovenije. Za vseh 12 projektov namenja kar 12.921.484,80 evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
V okviru projekta, sofinanciranega z evropskimi sredstvi, ministrstvo omogoča podjetniško usposabljanje oseb, ki želijo realizirati podjetniško idejo, s tem pa spodbuja podjetništvo na območju celotne Slovenije. »Podjetno nad izzive« namreč predstavlja program 4-mesečnega podjetniškega usposabljanja oseb, ki želijo realizirati podjetniško idejo in jo ob pomoči mentorjev in vsebinskih usposabljanj ter svetovanj spremeniti v tržno zanimive produkte oziroma storitve. V tem času udeleženci prejmejo ključna znanja s področja podjetništva, ki jih ob vstopu na samostojno podjetniško pot potrebujejo. Program usposabljanja jih pelje vse od razvoja poslovne ideje do izdelave poslovnega modela in poslovnega načrta. Hkrati pa jih celostno seznani z vsemi pomembnimi področji v podjetništvu. Udeležencem projekt omogoča uporabo fizične infrastrukture (prostori in oprema), in sicer po konceptu coworkinga (skupne delitve pisarne in opreme). S spodbujanjem oblikovanja podjetniških ekip bodo udeleženci prišli tudi do novih znanj, novih poznanstev in poslovnih priložnosti ter prenašali izkušnje in primere dobrih praks.
Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za:

 • 1)        BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj za projekt »Podjetno nad izzive – PONI Gorenjska« 615.308,80 evrov evropskih sredstev,
 • 2)        RAZVOJNI CENTER MURSKA SOBOTA DEVELOPMENT CENTRE MURSKA SOBOTA za projekt »Podjetno nad izzive v Pomurski regiji« 1.307.531,20 evrov evropskih sredstev,
 • 3)        RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija, d.o.o., Nova Gorica za projekt »Podjetno nad izzive v Goriški regiji« 615.308,80 evrov evropskih sredstev,
 • 4)        Regionalna razvojna agencija Zasavje za projekt »Podjetno nad izzive Zasavske regije« 1.307.531,20 evrov evropskih sredstev,
 • 5)        Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor za projekt »Podjetno nad izzive v Podravski regiji« 1.307.531,20 evrov evropskih sredstev,
 • 6)        RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o., za projekt »Podjetno nad izzive - PONI Savinjska« 1.307.531,20 evrov evropskih sredstev,
 • 7)        Regionalni razvojni center Koper Centro regionale di sviluppo Capodistria za projekt »Podjetno nad izzive v Obalno-kraški regiji« 615.308,80 evrov evropskih sredstev,
 • 8)        RRA Zeleni kras, d.o.o., za projekt »Podjetno nad izzive Primorsko-Notranjska« 1.307.531,20 evrov evropskih sredstev,
 • 9)        RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO za projekt »Podjetno nad izzive v regiji JV Slovenija« 1.307.531,20 evrov evropskih sredstev,
 • 10)        RRA KOROŠKA regionalna razvojna agencija za Koroško regijo, d.o.o., za projekt »Podjetno nad izzive Koroške regije« 1.307.531,20 evrov evropskih sredstev,
 • 11)        REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA - LJUBLJANSKE URBANE REGIJE za projekt »Podjetno nad izzive Ljubljanske urbane regije« 615.308,80 evrov evropskih sredstev in
 • 12)        REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA POSAVJE za projekt »Podjetno nad izzive v Posavski regiji« 1.307.531,20 evrov evropskih sredstev.

Vsi našteti projekti se izvajajo v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, prednostne naloge »Inovacijska družba znanja« ter zasledujejo specifični cilj »Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR)«. Kakšen bo izplet te obdaritve,  pa ne bo nikoi znano.(konec)