19.05.2023 ob 16:31
Deli članek
30 let slovenskega članstva v 100-letnem Interpolu

Tacen (MOREL)- Policijska akademija v Tacnu je bila danes prizorišče slovesnosti ob dveh pomembnih mejnikih: 100-letnici delovanja Interpola in 30-letnici slovenskega sodelovanja v tej prestižni mednarodni organizaciji. Prireditev je bila zaznamovana s slavnostnimi govori, ki so prikazali pomen te organizacije in njen razvoj skozi čas. Ob tej priložnosti so Policijsko akademijo obiskali vabljeni domači in tuji visoki gostje.

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije  Senad Jušić je poudaril pomen globalnega delovanja Interpola in vzpostavitev skupnih zbirk podatkov vseh skoraj 200 držav članic, kar močno olajša preiskovanje kriminalitete, ki danes ne pozna več meja. "Neprecenljivo je zlasti Interpolovo upravljanje 19 mednarodnih policijskih zbirk podatkov z informacijami o kaznivih dejanjih in storilcih kaznivih dejanj. Te so državam dostopne v realnem času in so se izkazale kot nenadomestljive. Policisti v državah članicah v povprečju več kot 20-milijonkrat na dan opravijo iskanja v podatkovnih zbirkah Interpola. To pomeni približno 250 iskanj na sekundo, kar je nepredstavljivo!" je dejal.

Tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je v svojem nagovoru poudaril izzive sodobnega časa ter nujnost medsebojne pomoči in povezovanja: "Mednarodno varnostno okolje je čedalje bolj kompleksno, prepleteno in soodvisno. Podvrženo je novim izzivom in grožnjam, stalnim, a tudi nepredvidljivim spremembam, ki jih generirajo nam bližnja krizna in vojna območja in še vedno dokaj negotove politične razmere na Zahodnem Balkanu ter v drugih regijah. Države pa v tej kompleksnosti in dinamičnosti niso več zmožne same zagotavljati varnosti." Dejal je, da se Slovenija še kako zaveda pomena vključevanja v mednarodne organizacije in v njih aktivno
deluje: "Republika Slovenija in slovenska policija vse od začetka vseskozi poudarjata svojo zavezanost aktivnemu sodelovanju z Interpolom in v skladu z svojimi možnostmi prispevata k uspešni izvedbi nalog Interpola. Slovenija je in ostaja tudi močna zagovornica usklajenega pristopa in ustvarjanja sinergij med Evropsko unijo in Interpolom pri uresničevanju skupnih ciljev."

To je sporočila Maja Ciperle Adlešič, predstavnica policije za odnose z javnostmi. (konec)