31.07.2023 ob 00:21
Deli članek
30 let tiskovne agencije MOREL

V letu 2022 zasebna in neodvisna tiskovna agencija MOREL praznuje 30-letnico delovanja. Agencija je bila ustanovljena kot družinsko podjetje zakoncev Lukančič-Mori. Emil Lukančič-Mori je po propadu časopisa EHO leta 1991 ostal brez redne zaposlitve in brez možnosti, da bi se zaposlil pri drugem mediju, saj na medijskem trgu v Sloveniji ni bilo prostora za neodvisne novinarje. Registracijski ustanovitveni postopki agencije so se začeli avgusta 1992, saj je morala biti agencija najprej registrirana kot podjetje oziroma družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), z ustreznim bančnim tekočim računom in statutom. Nato je vložila prošnjo za vpis v razvid medijev kot tiskovna agencija na takratnem ministrstvu za informiranje, ki ga je vodil Jelko Kacin. Minister Kacin je odločbo o vpisu agencije v razvid medijev podpisal 17. novembra 1992. Agencija je bila vpisana pod številko 02 in s tem datumom je začela v Sloveniji delovati prva zasebna in neodvisna tiskovna agencija.

V agencijsko delovanje so se začeli vključevati novinarji sodelavci, računalničarji in dopisniki, večinoma kot svobodnjaki. Agencija je imela dopisnike v Nemčiji, Srbiji, na Hrvaškem in v Sarajevu pri Unproforju kot edini slovenski medij. Po zaslugi pokojnega radijskega tehnika Slavka Šetina je imela agencija ves čas vojne povezavo prek radioamaterske mreže s poročevalci iz različnih krajev Bosne in Hercegovine (Olovo, Kladanj, Malgaj, Goražde, Tuzla, Mostar), ki so dnevno poročali o vojnih razmerah v njihovem kraju in širši okolici. Žal slovenski mediji niso hoteli povzemati teh novic. Prek radioamaterskega omrežja je agencija pomagala iz obkoljenega Sarajeva evakuirati več skupin otrok in družin ter zagotavljati dovoz humanitarne pomoči, predvsem hrane, v najbolj ogrožene kraje.

Agencija je za razpošiljanje novičarskega servisa v prvem letu delovanja najprej uporabljala faks povezave, nato pa je kot prvi medij v Sloveniji prešla na računalniško pošiljanje novic prek tako imenovanega računalniškega sistema BBS, kjer za povezavo ni več uporabljala papirja, ampak računalnik in modem. Poleg novičarskega servisa je zagotavljala tudi tonski servis za radijske postaje. V prvih treh letih delovanja je agencija z novicami in tonskim servisom oskrbovala 25 slovenskih medijev, tudi po zaslugi angažiranja sklada Open Society Fund - Slovenia, ki je 18 lokalnim medijem eno leto pokrival stroške zakupa novičarskega servisa.

Leta 1995 je prišlo do afere Depala vas, ko je vojaška policija presegla svoja pooblastila in aretirala civilno osebo. Ker je agencija MOREL že naslednji dan po tem dogodku objavila novico, češ da bo ta primer vključen v poročilo ameriškega zunanjega ministrstva o kršitvah človekovih pravic v Sloveniji, kar se je tudi zgodilo, je agencija MOREL doživela pravi politični in medijski podtalni pregon, ker uradnim vladnim predstavnikom ni hotela razkriti vira. Posledica tega je bila odpoved informacijskega agencijskega servisa s strani celotne državne RTV, ker ni hotela vladi razkriti svojega vira, nato pa je sledil nov finančni udarec s strani lokalnih medijev, ki so s tem izgovorom odpovedali naročniško razmerje na agencijski servis. Tako so prikrili tudi, da jim je državna tiskovna agencija STA ponudila dumpinško ceno za svoj informacijski servis, če se odpovedo informacijskemu servisu MOREL.

Posledica tega je bila tudi, da je bila agencija MOREL zaradi znižanja priliva finančnih sredstev primorana omejiti število sodelavcev. Zaradi medijske blokade je agencija širši javnosti omogočila brezplačen dostop do svojega informacijskega servisa novic. Aprila leta 1995 jih je začela objavljati na spletnem portalu SI21 kot prvi dnevni časopis na internetu v Sloveniji, imenovan Morel. Obisk je bil presenetljivo velik. Zaradi hitrega razvoja interneta je agencija svoj spletni časopis kot samostojno domeno morel.si registrirala 13. 12. 1999.

V letu 2011 je agencija MOREL začela z rednim snemanjem televizijskih oddaj »Sprehod skozi čas«, ki so se vsak teden predvajale na lokalni televiziji GEATV. Vsak teden so ob sodelovanju snemalca in montažerja Blaža Juvana posneli in zajemali aktualne dogodke z vseh področij, od politike, družabnega življenja in gospodarstva do glasbe, zabave in športa. Ker je televizija GEATV zapadla v finančne težave, so serijo prenesli na agencijski YouTube kanal ter hkrati na spletu odprli še svoj spletni televizijski kanal MORELTV. V letu 2014 je agencija začela kot prvi medij v Sloveniji z neposrednimi spletnimi televizijskimi prenosi športnih tekmovanj, predvsem odbojke in namiznega tenisa, pa tudi konferenc in drugih dogodkov. V času korone so v uredništvu dve leti redno dnevno pripravljali poročila o poteku epidemije v Sloveniji ter odzivu takratne politike in stroke za partnersko tiskovno agencijo FoNet iz Beograda.

Z novicami je agencija servisirala tudi tuje medije, ambasade, domača in tuja podjetja ter različne spletne portale. Zaradi razpada neodvisne medijske scene v Sloveniji je agencija nenehno razvijala multimedijski portal www.morel.si, da slovenski in tuji javnosti zagotovi paleto novic, ki jih ostali mediji ne povzemajo. Portal so posodobili v letu 2021, kjer je dostop za prebiranje novic in ogled videoposnetkov še vedno prost. Agencija sodeluje z neodvisnimi zasebnimi tiskovnimi agencijami po svetu (FoNet), članicami mednarodnega združenja zasebnih tiskovnih agencij srednje in jugovzhodne Evrope (APNA) in drugimi, ki nam prek svoje mreže zagotavljajo preverjene novice iz svojega okolja. Zajema novice iz političnega, kulturnega, znanstvenega, gospodarskega, družabnega in športnega življenja ter različne zanimivosti. Na svojih spletnih straneh ima dnevni informativni servis v angleškem jeziku ter tudi v srbskem, bosanskem in albanskem. V tujih jezikih objavlja preverjene novice, ki se nanašajo na dogajanje v Sloveniji, pa tudi iz tujine, ki jih dobi prek mednarodne izmenjave.

Agencija MOREL se financira samo od prodaje svojega informacijskega servisa in ni deležna nobene finančne podpore države.

Agencija MOREL je polnopravna članica Združenja zasebnih tiskovnih agencij (APNA), medijske organizacije SEEMO in IPI.

Izdaja dve reviji:

Zdravstveno vzgojno revijo Vita, samostojno od leta 1994. Vita ima povprečno naklado 15.000 izvodov. Tiskana naklada se deli brezplačno. Prost je tudi dostop na spletni izdaji revije www.revija-vita.com. Revija Vita je med večjimi slovenskimi humanitarnimi projekti na področju zdravstvene vzgoje in izobraževanja. Izšlo je že 98 številk v skupni nakladi 1.500.000 izvodov. Če bi bil en izvod samo 1 (en) evro, smo v 29 letih za zdravstveno osveščanje Slovencev in Slovenk namenili več kot 1,5 milijona evrov.

Revija KVA, ki je prvič izšla leta 2008 v nakladi 40.000 izvodov, trenutno ne izhaja.

Druge dejavnosti agencije so:

  • založništvo knjig in koledarjev,
  • medijsko svetovanje in marketinška dejavnost,
  • organiziranje novinarskih konferenc, športnih tekmovanj, komunikacijskih treningov, tečajev in seminarjev, izobraževanje novinarskega in marketinškega kadra. 

Emil Lukančič - Mori, glavni in odgovorni urednik ter direktor