10.12.2023 ob 20:53
Deli članek
71 mladih iz 11 organizacij prejelo zlato priznanje MEPI

Brdo pri Kranju (MOREL)- Na Brdu pri Kranju so danes 71 mladim, ki prihajajo iz 11 institucij po vsej Sloveniji, v okviru Mednarodnega priznanja za mlade (MEPI) podeliti zlata priznanja za leto 2023. Gre za osmo generacijo »Zlatnikov«, mladih, ki so uspešno zaključili ta svetovno priznan program osebnega razvoja, ki osebam med 14. in 25. letom starosti omogoča, da z aktivno udeležbo na različnih področjih odkrijejo, razvijejo in uresničijo svoje potenciale. MEPI v letošnjem letu obeležuje že 25 let izvajanja v Sloveniji, v tem času se je v program vključilo že več kot 16.000 mladih. Na dogodku, ki je potekal pod pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije  Nataše Pirc Musar, so počastili 71 mladih, ki so uspešno zaključili program MEPI.

»Zlatniki« prihajajo iz 11 različnih izvajalskih organizacij iz vse Slovenije, te so: Biotehniški center Naklo, Srednja šola, Društvo GAHA Slovenija - OE Ljubljana, Gimnazija Celje – Center, Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje, Gimnazija Kranj, Gimnazija Škofja Loka, Šolski center Krško - Sevnica, Gimnazija Krško, Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija, Šolski center Škofja Loka, Zavod Antona Martina Slomška, Dijaški dom Antona Martina Slomška ter Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov.

Andreja Černič Anžur, izvršna direktorica Zavoda MEPI, je ob podelitvi priznanj izpostavila: »Program MEPI je šola za življenje, ki temelji na praktični izkušnji in mlade opremlja za samostojno in odgovorno življenje. Lepo dopolnjuje formalno izobraževanje, saj se odvija na mladostno igriv, a izzivov poln način. Ponosni smo, da smo letos povezali več kot 400 mentorjev prostovoljcev in 1.500 področnih inštruktorjev s 1.887 mladimi iz 78 različnih šol in organizacij. Za vse nas smo soustvarili več kot 68.500 prostovoljskih ur. Hvala vsem udeležencem, podpornikom, partnerjem in izvajalcem, ki omogočate, da se MEPI širi in razvija ter tako soustvarjate našo svetlo skupno prihodnost.«

Britanska veleposlanica Tiffany Sadler je povedala: “Izredno me veseli, da je danes toliko mladih iz cele Slovenije prejelo priznanja Mepi – to jasno odraža pomen in vlogo te organizacije tukaj ter vse večje število mladih, ki so del njenega programa. Mepi, ki v Sloveniji deluje že 25 let, je danes postal del neformalnega izobraževanja mladih, da s pomočjo programa izkoristijo vse svoje skrite potenciale. Program Mepi pa hkrati pooseblja tudi vrednote, ki so skupne Veliki Britaniji in Sloveniji - to je skrb za skupnost, zaščita okolja in prevzemanje osebne odgovornosti. Moja naloga veleposlanice je utrjevati in pospeševati bilateralne odnose med Slovenijo in Veliko Britanijo in današnji dan je pokazal, da izredno dobro skupaj delujemo na področjih kot so izobraževanje, neformalno in vseživljenjsko učenje, mladi ter promocija znanstvenega in tehnološkega sodelovanja med obema državama.”  Britansko veleposlaništvo v Ljubljani je podpornik programa MEPI, ki izvira iz Velike Britanije. Program MEPI, ki ga sicer izvajajo v več kot 130 državah po svetu, ima tri stopnje – bronasto, srebrno in zlato – ter štiri področja, ki mlade spodbujajo k aktivnemu preživljanju prostega časa (rekreativni šport, veščine, prostovoljstvo, pustolovske odprave in dodatno področje na zlati stopnji – projekt Neznani prijatelj). Koncept programa temelji na učenju iz lastnih izkušenj in vsakemu posamezniku prilagojenem programu dejavnosti v prostem času. Iz širokega nabora aktivnosti si vsak posameznik oblikuje program, odrasli pa jim nudijo oporo in svetovanje ter posebna znanja. Skladno z načelom netekmovalnosti vsak udeleženec programa MEPI tekmuje le sam s sabo in s svojimi cilji. Merilo za pridobitev priznanja MEPI tako temelji na izboljšanju znanj ali sposobnosti udeleženca glede na njegove individualne cilje. Program mlade tako opremi s številni kompetencami, kot so komunikacija, sodelovanje, reševanje problemov, kreativnost in kritično mišljenje, vodenje, pravičnost, odgovornost, spoštovanje, pripadnost skupnosti, solidarnost in druge. Med učinki programa so tudi krepitev zavedanja mladih o pomenu varstva okolja, krepitev enakosti med spoloma, zmanjševanje stopnje nasilja, izboljševanje učnega uspeha, krepitev zaposljivosti mladih, večja participacijo mladih v civilni družbi in krepitev zdravja.(konec)