08.04.2021 ob 07:53
Deli članek

Brdo pri Lukovici (MOREL)- Narava ne prizanaša in ne oziraje gre svojo pot, kar smo dobro občutili danes, ko smo bili ponovno deležni izredno nizkih temperatur, ki so na posameznih območjih dosegle najnižjo izmerjeno vrednost za mesec april. Pozaba takšne stopnje povzroči ogromno škode tudi v čebelarstvu. Poleg prizadetosti sadnega drevja je močno prizadeta tudi akacija, ki je za čebelarstvo izredno pomembna rastlina in v letih brez pozebe predstavlja tretjino letne proizvodnje medu.

Kakšna je škoda pri ostali za čebelarstvo pomembnih rastlinah kot so javor, lipa, kostanj in tudi smreka ter jelka je trenutno še težko oceniti. Je pa ob takem mrazu in tej stopnji razvoja rastlin škoda pričakovana. Sploh ob nadaljevanju nizkih temperatur tudi v prihajajočo noč. Izgube so pričakovane tudi pri čebeljih družinah, saj ob tako nizkih temperaturah težko ohranjajo primerno temperaturo za ogrevanje gnezda. Velike izgube so pričakovane tudi pri čebelah, ki so za nemoteno oskrbo z vodo prisiljene zapustit panj. Ob nizkih temperaturah kaj hitro pristanejo na snegu kjer se podhladijo in umrejo.

Ob tem smo čebelarji povsem nemočni in lahko samo opazujemo in upamo na najbolje. Ni ukrepa, ki bi ga lahko izvedli, da bi vsaj omilil stopnjo pozebe kot tudi nimamo možnosti zavarovanja naših čebel in pridelka. Na Čebelarski zvezi Slovenije se trudimo s slovenskimi zavarovalnicami vzpostaviti način zavarovanja in upamo, da nam bo uspelo, saj smo trenutno povsem odvisni od pomoči države. Ob takem nadaljevanju sezone nam ne bo preostalo drugega kot za pomoč zaprositi tudi letos. 

To je sporočil Aleš Bozovičar, Vodja opazovalno napovedovalne službe pri ČZS. (konec)