21.01.2022 ob 15:35
Deli članek
Bankirji že jokajo, ker bodo ob neupravičene dobičke

Blaž Brodnjak

Ljubljana (MOREL)- Bančniki so že začeli zvoniti z vsemi zvonovi. Zato ne čudi, da so v primeru posojilojemalcev v švicarskih frankih začeli z dopisi  predsedniku vlade, ministrom za finance, pravosodje, gospodarski razvoj in tehnologijo ter poslanskim skupinam državnega zbora za zagotovitev pravne države in predvidljivega poslovnega okolja slovenskim bankam in gospodarstvu. V tako imenovanem odprtem pismu so zapisali:

Odbor za finance Državnega zbora RS je na svoji seji, 19. 1. 2022, podprl predlog zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih, ne glede na izrazito negativna mnenja vseh nacionalnih in evropskih inštitucij, ki so v skladu z zakonom zahtevana v postopkih sprejemanja zakonov in tudi v nasprotju z odločitvami Evropskega sodišča za človekove pravice.

S to odločitvijo so poslanci podprli predlog zakona, ki po naši oceni krši slovensko ustavo, slovenske zakone in evropski pravni red, je pa tudi ekonomsko neutemeljen.

Predlog zakona ruši zaupanje v pravo in pravno državo, saj retroaktivno posega v zakonito vzpostavljena pravna razmerja. Podpora takšnemu predlogu zakona vzpostavlja nepredvidljivo poslovno okolje, ne le bankam, ampak celotnemu gospodarstvu.

Podpora takšnemu predlogu zakona pomeni, da se v Sloveniji lahko z zakonom posega v vsako veljavno pogodbo, hkrati pa tudi, da zakonodajna veja oblasti posega v sodno vejo oblasti, v katere domeni je presoja sporov iz pogodbenih razmerij.

Morebitni sprejem takšnega predloga zakona bi lahko imel škodljive posledice na mednarodni položaj naše države, tako zaradi neskladnosti s pravom EU, kakor tudi zaradi nepredvidljivosti nacionalnega poslovnega okolja, kar je bilo jasno opozorjeno tudi v mnenjih relevantnih institucij.

Pozivamo vas, da s svojimi odločitvami v zakonodajnih procesih slovenskemu gospodarstvu zagotovite delovanje v pogojih, ki so skladni z načeli pravne države, in predvidljivo poslovno okolje, v katerem zakonito sklenjeni pogodbeni odnosi niso predmet zakonodajnih posegov, ki kršijo nacionalni in evropski pravni red.

Pod pismo so se podpisali  Blaž Brodnjak, predsednik NS ZBS, Tibor Šimonka, predsednik GZS in Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica ZBS. (konec)