23.12.2021 ob 18:55
Deli članek
Bodo delničarji ponovno nasedli v naložbah

Kristjan Verbič (VZMD)

Ljubljana (MOREL)- Na Vseslovenskem združenju malih delničarjev VZMD se v zadnjem času ponovno obračajo številni delničarji delniških družb, ki so s strani družbe ILIRIKA borzno-posredniška družba, d.d., direktorja in lastnika Igorja Štembergerja, prejeli različne dopise in sila nenavadne ponudbe. V nekaterih primerih so ponujene cene, po katerih delnice odkupujejo, izjemno nizke, v drugih delničarjem ponujajo zamenjavo obstoječih delnic za nove delnice družbe ILIRIKA MOJA ZVEZDA, d.d., v tretjih pa ponujajo celo dve različni ponudbi - bodisi kupnino, bodisi menjavo delnic. Nismo zasledili, da ILIRIKA d.d., ki bi morala skrbeti za interese svojih strank, le-te opozori, da gre tudi pri »zamenjavah« delnic dejansko za odsvojitev starih in pridobitev novih delnic, kar ima lahko ob naslednji prodaji med drugim tudi izjemno negativne davčne posledice za delničarje!

Ob tem velja spomniti na množico razočaranih delničarjev, ki so pred leti svoje delnice zamenjali za delnice družbe ILIRIKA MODRA ZVEZDA, d.d. Tudi takrat je ILIRIKA raznotere delnice delničarjev menjala za novo-izdane delnice IMZR, pogosto ob - na prvi pogled - zelo ugodnem menjalnem razmerju. Hkrati je bilo delničarjem obljubljeno nadaljnje plemenitenje njihovega vložka in celo uvrstitev delnic v trgovanje. Po več letih plačevanja borzno-posredniških stroškov ILIRIKE so, namesto obljubljene uvrstitve delnic v trgovanje prejeli mizerno prevzemno ponudbo ILIRIKE - njihovega lastnega borznega posrednika(!!!) - ki jim je za delnico ponujala vsega 0,20 €, medtem ko je bila ob menjavi delnic leta 2017 emisijska vrednost 1,10 € za delnico – torej kar 5,5 krat višja!

VZMD je sicer po številnih postopkih in intenzivnih pogajanjih (VIDEO) za delničarje, združene v okviru delničarskega sporazuma, uspel zagotoviti vsaj 55 % višjo ceno – 0,31 €, ki pa je bila še vedno daleč od vrednosti delnic, ki so jih ljudje vložili. Tako je večina delničarjev za svoje delnice - zamenjane za novo-izdane delnice ILIRIKE MODRE ZVEZDE - prejela dobesedno drobiž, medtem ko je bila v nekaterih primerih tržna vrednost delnic, ki jih je ILIRIKA dobri dve leti pred tem delničarjem zamenjala za nove delnice, tudi za več 1.000 % višja.

Ob tem je Predsednik VZMD opozoril, da je »zaradi utemeljenega opozarjanja na izjemno sporna ravnanja ILIRIKE, ta zoper VZMD sprožila široko in intenzivno kampanjo za uničenje Združenja in »Delniške OPORE« (VIDEO), ki je praktično edini branik pred povampirjenim odiranjem malih delničarjev, s strani edine izključno borzno-posredniške družbe Sloveniji – ILIRIKE.« Slednja je namreč, kot posrednik in »zaupnik« delničarjev, le-te vpeljala v »shemo«, ki je številnim delničarjem v nekaj letih izsesala več kot 80 % vrednosti njihovih naložb. Zoper VZMD, njenega Predsednika in nekatere poslovne partnerje Združenja, je bilo tako vloženih več prijav na najrazličnejše organe, vse od Delovne inšpekcije, Tržne inšpekcije, Kriminalistične policije, Finančne uprave (FURS) in Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Medtem, ko je večina organov svoje postopke hitro in korektno zaključila, brez ugotovitev resnejših kršitev predpisov, pa je ATVP žal sprejel nalogo oteževanja delovanja VZMD in »Delniške OPORE«. »Z množico vprašanj, zahtev za podatke in kratkimi roki za odgovore, je ekipo »Delniške OPORE« za precej časa zavestno hromil ter dodatno obremenil pri izdatnem delu, zaščiti pravic in uresničevanju interesov tisočerih malih delničarjev, ki so pristopili k civilni družbi. Hkrati pa ta isti ATVP že vrsto let tolerira in omogoča opisana nezaslišana ravnanja ILIRIKE oz. rabote pri katerih ta odločilno participira in jih ne poznajo na nobenem, vsaj približno urejenem kapitalskem trgu! V nebo vpijoč konflikt interesov pri ILIRIKI zelo nazorno povzroča izjemna prikrajšanja delničarjev in tlakuje pot dokončnemu propadu malega delničarstva v Sloveniji,« opozarja mag. Verbič.   

Iz VZMD zato delničarje, ki prejemajo ponudbe ILIRIKE, pozivajo, naj zelo pozorno preberejo celotni dopis – tudi DROBNI TISK: »Razkritja v zvezi z nasprotji interesov« in »Omejitev odgovornosti«. V drobnem tisku je med drugim zapisano, »da si interesi družbe ILIRIKA Fintrade, d.o.o., in ILIRIKA MOJA ZVEZDA d.d. in stranke ILIRIKE, ki bi se odločila za prodajo oziroma zamenjavo vrednostnih papirjev, nasprotujejo, ker sta interesa družbe ILIRIKA Fintrade, d.o.o. in ILIRIKA MOJA ZVEZDA d.d. nakup oziroma zamenjava vrednostnih papirjev pod zanjo najugodnejšimi pogoji, interes stranke, ki bi se odločila za prodajo oziroma zamenjavo vrednostnih papirjev, pa prodaja oziroma zamenjava vrednostnih papirjev pod zanjo najugodnejšimi pogoji«. Omenjeni drobni tisk razkrije tudi, da je za vsemi ponudbami in možnostmi povsod isti IGOR ŠTEMBERGER: »96 % lastnik ILIRIKE in predsednik uprave družbe. Prav tako je 100 % lastnik družbe ILIRIKA Fintrade, d.o.o. in direktor te družbe ter 100 % lastnik družbe ILIRIKA MOJA ZVEZDA d.d. in predsednik upravnega odbora te družbe.«

Medtem ko številni delničarji ILIRIKE MODRE ZVEZDE s kupninami niso pokrili niti preteklih stroškov vodenja trgovalnega računa pri ILIRIKI, je direktor in večinski lastnik vseh družb skupine ILIRIKA, IGOR ŠTEMBERGER, poskrbel vsaj za svoje družinske člane in tako v Upravni odbor ILIRIKE MODRE ZVEZDE - poleg sebe (IGORJA ŠTEMBERGERJA) - imenoval samo še svoja sinova. Ista ŠTEMBERGER ekipa pa vodi tudi novo-ustanovljeno družbo ILIRIKA MOJA ZVEZDA, zato so v VZMD upravičeno zaskrbljeni, da bodo tudi iz tega naslova ponovno priča množici razočaranih delničarjev!

To so sporočili iz VZMD (konec)