29.11.2021 ob 11:00
Deli članek
Britanci naj si uredijo status začasnega prebivanja v Sloveniji

Ljubljana (MOREL) Iz zunanjega ministrstva so pozvali vse državljane Velke Britanije in njihove družinske člane, ki prebivajo v Republiki Sloveniji, da pravočasno vložijo prošnjo za izdajo novega biometričnega dovoljenja za začasno prebivanje oziroma prošnjo za zamenjavo za novo biometrično dovoljenje za stalno prebivanje.

Dosedanjim potrdilom o prijavi prebivanja in dovoljenjem za prebivanje, ki so bila izdana državljanom Velike Britanije, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in njihovim družinskim članom, ki niso državljani EU (in prebivajo v Sloveniji na drugi veljavni pravni podlagi), bo namreč potekla veljavnost 31. decembra 2021.

Prošnjo lahko vložijo pri upravni enoti, na območju katere prebivajo. Postopek za izdajo dovoljenja poteka v skladu s pogoji iz Sporazuma o izstopu.

Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo je začel veljati 1. februarja 2020. Z dnem izstopa Združenega kraljestva je le-to postalo »tretja država« (nečlanica EU), zaradi česar za državljane Združenega kraljestva ne veljajo več enaki pogoji za prebivanje v državah EU, kot so veljali pred izstopom.

Sporazum o izstopu je predvidel določeno prehodno časovno obdobje, do katerega morajo državljani Združenega kraljestva, ki prebivajo v EU, urediti dovoljenje za prebivanje. Rok za ureditev statusa v Republiki Sloveniji je 31. december 2021. (konec)