22.06.2022 ob 22:46
Deli članek
Deklaracija dobila zeleno luč, resolucija pa rdečo

Ljubljana (MOREL)- Vlada je na današnji dopisni seji sprejela mnenji k predlogoma Deklaracij o podpori resoluciji evropskega parlamenta o boju proti nekaznovanju vojnih hudodelstev v Ukrajini in o resoluciji Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu.

Vlada  je sklenila, da podpira cilj, ki ga zasleduje resolucija evropskega parlamenta z dne 19. maja 2022 o boju proti nekaznovanju vojnih hudodelstev v Ukrajini, to je čimprejšnje končanje vojaške agresije Ruske federacije na Ukrajino. V tem okviru pozdravlja pozive k nujnosti medsebojnega sodelovanja pristojnih organov z namenom preiskave zločinov, ki so bili storjeni med agresijo, in zagotavljanja kapacitet za njihovo nemoteno in neodvisno delovanje.

Vlada podpira odločen kazenskopravni odziv in ukrepe, ki bodo zanj potrebni, pod pogojem, da bodo vsi sprejeti ukrepi utemeljeni, učinkoviti in skladni s temeljnimi načeli vladavine prava, spoštovanjem visokih standardov varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter skupnimi evropskimi vrednotami, obenem pa bodo prinašali dodano vrednost v primerjavi z obstoječim sistemom.

Slovenija s svojim delovanjem že vse od začetka agresije proti Ukrajini zasleduje cilj zagotavljanja odgovornosti za storjena mednarodna hudodelstva v Ukrajini.

Vlada je na današnji seji sklenila tudi, da predloga deklaracije o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu ni možno podpreti in da zadošča Deklaracija o seznanitvi z navedeno deklaracijo. To so sporočili iz ministrstva za pravosodje. (konec)