19.11.2021 ob 13:20
Deli članek
Desničarska županja zavrača ukrepe svojega voditelja JJ


 

Ljubljana (MOREL) – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je z nejevero prebral poročanje v medijih, da je županja občine Semič Polona Kambič (SLS) na tamkajšnjo Osnovno šolo Belokranjskega odreda oziroma na njeno ravnateljico naslovila poziv k opuščanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom. Takšno ravnanje županje je skrajno neodgovorno ter škodljivo oziroma v trenutnih razmerah celo nevarno.

SVIZ je ogorčen, da županja Polona Kambič zaradi lastnega nestrinjanja z opredeljenimi higienskimi predpisi in zapovedanimi epidemiološkimi ukrepi ter iz egoistično-osebnega prepričanja v neobstoj virusa s pozicije moči od ravnateljice šole in tamkaj zaposlenih zahteva, naj kršijo veljavne predpise.

Sindikat od pristojnih pričakuje, da se bodo čimprej ustrezno odzvali na županjine aktivnosti oziroma nesprejemljive pritiske nad zaposlenimi, obenem pa izraža vso podporo vodstvu ter delavcem šole, ki se v trenutnih močno zapletenih in napetih razmerah – ob spoštovanju zapovedanih pravil – trudijo zagotavljati varno okolje za vse vpletene ter zavod odprt za izobraževanje učenk in učencev tam, kjer je to edino primerno - v šolskih prostorih.

To je sporočil Sandi Modrijan, tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. (konec)