25.09.2021 ob 22:14
Deli članek
Družijo nas ljubezen, medsebojno spoštovanje, razumevanje in solidarnost

Ljubljana (MOREL)-  Predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča je bil slavnostni govornik  na današnji slavnostni akademiji ob mednarodnem dnevu gluhih in 90. obletnici ustanovitve Društva gluhonemih v Dravski banovini. V svojem nagovoru je dejal:

Ljudje se rodimo kot edinstvena bitja. Drug od drugega se po marsičem razlikujemo,  družijo pa nas veliko bolj pomembne reči od tistih, po katerih se razlikujemo: ljubezen, medsebojno spoštovanje, razumevanje in solidarnost. Niso redki ljudje, ki celo življenje preživijo v tišini, ker so bili že ob rojstvu prikrajšani za sluh.  A to ni nobena ovira, da se z njimi ne bi mogli povsem normalno sporazumevati in dobro razumeti. Kajti tudi nema, delovna roka se lahko spremeni v čudovito govorico – v znakovni jezik, ki ga sicer ne slišimo, a ga vidimo, razumemo in čutimo – predvsem »tukaj«, v srcu.

Danes, v to sem prepričan, naša srca polnijo lepi, veseli, topli občutki, saj imamo veliko razlogov za radost. Ponovno smo skupaj in se družimo ob praznovanju vašega praznika, mednarodnega dne gluhih. Spominjamo se tudi častitljive obletnice Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki z vztrajnim delovanjem s svojimi društvi in podružnicami že 90 let gradi mostove med gluhimi in slišečimi. Ob tem pa, seveda, ne moremo spregledati zgodovinskega uspeha Zveze, ki je z vztrajanjem pri svoji pobudi dosegla vpis slovenskega znakovnega jezika skupaj z znakovnima jezikoma obeh narodnih manjšin in jezika gluhoslepih v Ustavo Republike Slovenije. S tem nista pridobili le skupnosti gluhih in gluhoslepih, temveč je slovenska družba kot celota postala pravičnejša in enakopravnejša. 

Vse to nas, seveda, lahko veseli, in, upravičeno, navdaja s ponosom. Toda današnje praznovanje ima, žal, tudi trpek priokus. Namesto, da bi po junijski ustavni zaščiti uporaba slovenskega znakovnega jezika postala nekaj samoumevnega in dostopnega, brez omejevanja, se je novo šolsko leto za nekatere gluhe dijake v integraciji pričelo v »tišini«. Na prvi šolski dan so namreč ostali brez tolmača. Zato moj poziv vsem pristojnim, naj nemudoma najdejo ustrezno rešitev za te gluhe učence, ki imajo željo in neodtujljivo pravico do izobraževanja v svojem maternem, slovenskem znakovnem jeziku, na vseh ravneh izobraževanja.

Po skoraj dveh desetletjih od sprejetja Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika in po vpisu v najvišji pravni akt Republike Slovenije, je nepojmljivo in nedopustno, da se gluhi ne morejo enakovredno vključevati in udejstvovati na vseh ravneh družbenega življenja; še posebej na področju izobraževanja, ki predstavlja prvo in ključno stopnico do boljšega socialno-ekonomskega položaja gluhe skupnosti.

Posebej visoko ceno ste gluhi in naglušni, kot ena izmed najbolj ranljivih skupin, »plačali« in še plačujete med epidemijo. Gluhi in naglušni pomen besed namreč odčitavate tudi z ustnic in razbirate iz obrazne mimike. Gluhoslepi se sporazumevajo z dotikom. Invalidi, pa tudi številni starejši, potrebujejo nego in dotik, vse to pa zahteva bližino, ki je bila, kar naenkrat, prepovedana in onemogočena. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je na tem področju opravila izjemno delo, saj je Vlado, vse pristojne in širšo javnost podučila, da osebe z okvaro sluha, pa tudi drugi invalidi, potrebujejo/potrebujete prilagojeno komunikacijo. Da je včasih treba sneti maske, da se lahko sporazumemo. Da je včasih treba seči v roko, da se sočloveku pomaga. In tovrstna humana pomoč presega celo nevarnosti korona virusa in prepovedi.

Današnjega praznika, mednarodnega dne gluhih, prav tako ne bi bilo brez tolmačev slovenskega znakovnega jezika. Veseli nas, da tolmačenje postaja vse bolj zaželen poklic. Še vedno pa tolmačev primanjkuje, predvsem na podeželju, in v izobraževanju. Glede na to, da je skrb za razvoj znakovnega jezika zapisana v Ustavo, si v prihodnosti obetamo izboljšave tudi na tem področju. Zavedamo pa se, da nas tako družbo in politiko kot tudi vašo organizacijo čaka še veliko dela, preden bomo lahko resnično zadovoljni s položajem oseb z okvaro sluha pri nas.

Dovolite mi, da vam kot predsednik Državnega zbora še enkrat prisrčno čestitam za mednarodni dan gluhih in 90. obletnico Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Zagotavljam vam, da bodo vrata Državnega zbora tudi v prihodnje ostala odprta za pobude in predloge za izboljšanje položaja gluhih kot tudi drugih ranljivih skupin.

Verjamem, da se kmalu znova srečamo; morda že ob 30. obletnici sprejetja Ustave Republike Slovenije, ko bo ta pretolmačena v slovenski znakovni jezik.

Želim vam doživeto praznovanje ter še veliko uspehov pri nadaljnjem delovanju Zveze in društev!"(konec)