31.07.2020 ob 21:41
Deli članek

Ljubljana, 31. julij 2020 (MOREL)-Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v juliju 2020 negativna, in sicer je bila –0,3-odstotna (v juliju 2019 je bila pozitivna, in sicer 2-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa je bila 0,8-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,8-odstotna). Mesečna rast cen je bila –0,2-odstotna.
Blago se je v letu dni pocenilo za 1,6 %. V povprečju se je pocenilo blago vseh kategorij (blago dnevne porabe se je pocenilo za 1,9 %, poltrajno blago za 0,9 % in trajno blago za 0,8 %). Storitve pa so se podražile za 1,8 %. Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v juniju 2020 0,3-odstotna (v maju 2020 je bila 0,1-odstotna); v državah članicah EU je bila 0,8-odstotna (v maju 2020 je bila 0,6-odstotna). Najnižja je bila v Cipru (–2,2-odstotna), najvišja na Poljskem (3,8-odstotna); v Sloveniji je bila –0,8-odstotna. To so sporočili iz SURS. (konec)