11.05.2022 ob 08:17
Deli članek
Glas medicinskih sester se ne sliši

Ljubljana (MOREL)- Vsako leto v maju izvajalci zdravstvene in babiške nege obeležujejo mednarodna dneva babic oziroma medicinskih sester.  5. maja je bil mednarodni dan babic, 12. maj  pa je mednarodni dan medicinskih sester. Zaposleni v omenjenih dejavnostih se 12. maja spominjamo rojstva Florence Nightingale (1820–1910), ki velja za ustanoviteljico sodobnega sestrinstva, saj je vpeljala prvo formalno izobraževanje za medicinske sestre ter s tem postavila podlago za razvoj zdravstvene nege kot stroke in mejnik v poklicu medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic. Letošnji praznik medicinskih sester in tehnikov zdravstvene nege poteka pod geslom Glas medicinskih sester: vlaganje v zdravstveno nego in spoštovanje pravic medicinskih sester za zagotovitev svetovnega zdravja.

Teden dni poprej, 5. maja, so že obeležili tudi mednarodni dan babic, in sicer pod geslom 100 let napredka mednarodnega babištva. Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS) ob tokratnem prazniku zaposlenih v babiški in zdravstveni negi izpostavil akutne težave, ki so v dejavnosti prisotne ter se ne rešujejo že več let ali celo desetletij, in s katerimi želi SDZNS znova seznaniti javnost ter jih zlasti v luči oblikovanja nove vlade ter iskanja resornega ministra nasloviti na prihajajočo oblast.

Zapisal so: Ko je bila v drugi polovici letošnjega aprila izvedena XXVIII. redna skupščina Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije, so delegati na njej soglasno potrdili prioritete in zahteve sindikata. Najpomembnejši zadevata sprejem kadrovskih standardov in normativov v zdravstveni negi ter ureditev plačila zaposlenih na vseh nivojih. Prednostne naloge in aktivnosti sindikata bodo tako usmerjene v trud za izboljšanje delovnih pogojev ter dostojno plačilo zaposlenih v zdravstveni negi in socialnem varstvu. Kljub decembra 2018 podpisanemu stavkovnemu sporazumu in novembra lani sklenjenemu Dogovoru o nujnih ukrepih na področju zdravstva in socialnega varstva, oblasti še vedno ne spoštujejo dogovorjenega in rokov za sprejem dokumentov, ki bi vsaj delno pripomogli k začetku prepotrebnega urejanja razmer v zdravstveni negi.

Minister za zdravje Janez Poklukar je lani obljubil začetek pogovorov ter tudi terminski načrt za sprejem kadrovskih standardov in normativov v zdravstveni negi (skladno z zagotovili ministra naj bi bili sprejeti do konca lanskega avgusta, a se to seveda niti do danes še ni zgodilo). SDZNS ves čas opozarja na nujno sprejetje kadrovskih standardov in normativov tudi za področje babištva. Dejstvo je, da s trenutno veljavnimi kadrovskimi standardi in normativi zaposleni preprosto ne morejo več zagotavljati varne in kakovostne zdravstvene in babiške nege. Zaradi dogajanj v zadnjih dveh letih se je položaj zgolj še dodatno poslabšal, zaposleni na vseh nivojih pa so izčrpani in posledice bo celotna družba lahko čutila še dolgo.

Čeprav bi morali novi kadrovski standardi in normativi končno zaživeti – glede na vnovične obljube in zagotovila pristojnih o tem – v lanskem letu, se tudi tokrat to ni zgodilo. Obstoječi normativi so stari krepko čez 35 let. SDZNS se bo takoj po državnozborskih volitvah oziroma po imenovanju nove vlade prioritetno posvetil tej problematiki in za uveljavitev napel vse sile ter po potrebi posegel tudi po sindikalnih aktivnostih.

Kar zadeva vprašanje dviga plačnih razredov zaposlenim, je znano, da so se konec leta 2021 le-ti zvišali zlasti zaposlenim na sekundarnem nivoju in v socialnovarstvenih zavodih, medtem ko je bil primarni nivo v največjem delu prezrt. Pojavile so se nova nesorazmerja in anomalije, ki jih je treba nasloviti, zato bo SDZNS po oblikovanju nove vlade pristojne pozval k pogajanjem. Skladno z Dogovorom o nujnih ukrepih na področju plač v zdravstvu bi se morala že sredi januarja letos nadaljevati pogajanja za naslovitev vseh v prvem krogu neupoštevanih zahtev oziroma delovnih mest ter novonastalih anomalij in plačnih nesorazmerij. Delegati na aprilski skupščini so vodstvu SDZNS podelili mandat, naj vztraja pri navedenih zahtevah in naj jih naslovi tudi na novo vlado, pri svojih zahtevah in za dosego le-teh pa se po potrebi lahko posluži vseh sindikalnih aktivnosti.

Vsem medicinskim sestram, babicam in tehnikom zdravstvene nege ter vsem ostalim zaposlenim v zdravstveni negi SDZNS ob letošnjem mednarodnem dnevu pošilja iskrene čestitke in zahvale za predano opravljanje tega humanega in odgovornega poklica ter vztrajanje tudi v najzahtevnejših trenutkih, ki jih v tem poklicu že tako ali tako ne manjka, zlasti minule dve leti pa sta bili v tem pogledu še toliko bolj posebni. To sta podpisala predsednica SDZNS Slavica Mencingar in generalni sekretar  SDZNS Marjan Megli. (konec)