30.10.2021 ob 21:36
Deli članek
Janšisti  zadolžujejo državo za najmanj 120 milijonov evrov

Ljubljana (MOREL)- Vlada je danes soglašala z morebitno odobritvijo kredita Razvojne banke Sveta Evrope Slovenski izvozni in razvojni banki (SID banki) v višini do 50 milijonov evrov in Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije v višini do 70 milijonov evrov.

Posojilo SID banki bo namenjeno financiranju projektov na področju izboljšanja življenjskih razmer v urbanih in ruralnih področjih (občinski in regionalni razvoj) ter projektov s področja varovanja okolja v Sloveniji.

Posojilo Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije pa bo namenjeno financiranju novih stanovanjskih enot, s katerimi bi pripomogli k zmanjšanju vrzeli pri dostopu do najemnih stanovanj za gospodinjstva, ki nimajo dostopa do stanovanj po tržnih pogojih.

Ministrstvo za finance bo o vsebini vladnih sklepov obvestilo banko in Svet Evrope. Pri kreditih za financiranje projektov na območju Slovenije mora namreč vlada skladno s Statutom Razvojne banke Sveta Evrope odobriti kredit z izjavo, s katero obvesti Svet Evrope in banko, da soglaša z njeno udeležbo pri financiranju konkretnega projekta. (konec)