20.08.2021 ob 11:08
Deli članek
Janšisti bodo zagotovo predlagali svojega

Ljubljana (MOREL)- Danes je v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen poziv predsednika Republike Slovenije za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana računskega sodišča, in sicer za prvega namestnika predsednika računskega sodišča. Z današnjo objavo je začel teči rok za zbiranje kandidatur, ki se izteče v ponedeljek, 4. oktobra 2021, ob 15. uri. Predsednik računskega sodišča je predsednika Republike Slovenije obvestil, da 3. februarja 2022 preneha mandat  Jorgu Kristijanu Petroviču, prvemu namestniku predsednika računskega sodišča. 

Za namestnika predsednika računskega sodišča je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo, je strokovnjak na področju, ki je pomembno za izvrševanje pristojnosti računskega sodišča, obvlada vsaj en svetovni jezik in v štirih letih pred imenovanjem ni bil član vlade Republike Slovenije. 

Predlog za možnega kandidata mora biti obrazložen, priložena morajo biti pisna izjava predlaganega kandidata, da je pripravljen sprejeti kandidaturo ter dokazila o izpolnjevanju pogojev. 

Kot vedno doslej bo predsednik pred izbiro kandidata opravil posvete z vodji poslanskih skupin v državnem zboru. V teh pogovorih se bo predsednik republike potrudil za oblikovanje trdne podpore kandidatu, ki ustreza visokim strokovnim kriterijem. 

Predsednik republike bo predlog kandidatke ali kandidata posredoval v državni zbor v 30 dneh po izteku roka za zbiranje kandidatur. Državni zbor o kandidatu glasuje najkasneje v 30-ih dneh po prejemu predloga, glasovanje je tajno, kandidat je izvoljen, če zanj glasuje večina vseh poslancev. 

Po posredovanju predloga kandidatke ali kandidata za prvega namestnika predsednika računskega sodišča državnemu zboru v imenovanje, je predvidena javna predstavitev predlagane kandidatke ali kandidata. To so sporočili iz urada predsednika države. (konec)