18.01.2022 ob 20:16
Deli članek
Janšisti želijo povsem militarizirati državo

Ljubljana (MOREL)- Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je vlada sprejela sklep, da ne podpira predloga za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu predloga zakona o ratifikaciji sporazuma z organizacijo OCCAR. Skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Mihom Kordišem je sredi decembra v državni zbor  vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Republike Slovenije in organizacijo za sodelovanja pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer. Vlada predloga za razpis referenduma ne podpira.
Vlada meni, da je referendumsko vprašanje nejasno, zavajajoče, izrazito politično obarvano in ne odraža pravice volivca, da je njegov glas za ali proti referendumskemu vprašanju pravilen odraz njegove svobodne volje. Poleg navedenega pa je namen referenduma v nasprotju z nacionalnimi obrambnimi interesi, mednarodno sprejetimi obveznostmi Republike Slovenije in s temeljnimi strateškimi dokumenti Republike Slovenije na področju obrambe in varnosti.
Na vse navedene dokumente in že prevzete obveznosti Republike Slovenije izid posvetovalnega referenduma ne more vplivati. Referendum pa bi lahko negativno vplival na organizacijsko in funkcionalno vzpostavitev in vzdrževanje obrambnega sistema, ki mora biti sposoben v vsakem trenutku zagotavljati in izvajati obrambo države pred zunanjo vojaško agresijo oziroma pred posegi tujih oboroženih sil, vključno z zagotavljanjem obrambnih sil oziroma vojske. Poleg tega bi tak referendum korenito posegel v verodostojnost Republike Slovenije kot članice zavezništva, ki poskuša kredibilno izpolnjevati skupaj dogovorjene ambicije in cilje Nata ter tudi Evropske unije na področju kolektivne obrambe ter skupne obrambne in varnostne politike. (konec)