11.05.2022 ob 08:31
Deli članek
Janšistični virus okužil tudi muzejsko dejavnost

Muzej sodobne umetnosti Metelkova

Ljubljana (MOREL)- Mednarodni muzejski svet (ICOM) Slovenija in Skupnost muzejev Slovenija kot stanovski organizaciji na področju varovanja kulturne dediščine in valorizacije muzejskega dela izražata globoko zaskrbljenost in nestrinjanje z novimi posegi v ustanovitvene akte slovenskih državnih muzejev in z očitnim političnim kadrovanjem v kulturnem sektorju.

Kot poroča časopis Mladina, je ministrstvo za kulturo pred kratkim spremenilo ustanovitveni akt Prirodoslovnega muzeja Slovenije v členu, ki določa kompetence ter izobrazbo direktorja muzeja in s tem ponovno poseglo v avtonomno delovanje državnih zavodov na področju kulture.

Ministrstvo je podobne prakse prikrivanja in spreminjanja pogojev za zasedbo vodilnih položajev v javnem zavodu uporabilo že v primerih Narodnega muzeja Slovenije in Moderne Galerije. Kljub opozorilom in nestrinjanju stroke se je v te državne zavode namestilo ljudi, ki niso poznali delovanja inštitucij in pred spremembo akta niso izpolnjevali pogojev za strokovno opravljanje nalog vodstvenega kadra javnega zavoda. Na težko in za stroko nesprejemljivo situacijo so nedavno opozorili tudi zaposleni Moderne galerije, ki so v odprtem pismu javnost seznanili s situacijo znotraj zavoda.

Praksa nameščanja odhajajoči politiki ustreznih kadrov se nadaljuje in Prirodoslovni muzej bo očitno nova žrtev neprimernih kadrovskih odločitev, ki v slovenskem muzealskem prostoru ustvarjajo povprečne, vladi všečne strategije ohranjanja in vrednotenja naše kulturne dediščine.

Timothy Snyder v knjigi »O tiraniji. Dvajset stvari, ki smo se jih naučili iz dvajsetega stoletja« v poglavju o varovanju demokracije opisuje pomen varovanja avtonomije javnih inštitucij. Kot pravi, so institucije tiste, ki nam pomagajo ohraniti človečnost – in v kolikor jih ne bomo vzeli v bran, bodo popadale ena za drugo. Zaskrbljeni opažamo, da se praksa poseganja v avtonomijo nadaljuje, in pozivamo, da se te škodljive odločitve prekinejo in se v statute državnih javnih zavodov na področju varstva kulturne dediščine vrne pogoj ustrezne izobrazbe iz poslanstva zavoda ter strokovne kompetentnosti. To sta podpisala  v imenu ICOM Slovenija Kaja Širok  in v imenu Skupnost muzejev Slovenije Aleksandra Berberih Slana. (konec)