27.01.2022 ob 15:14
Deli članek
Ko kandidatka ni po godu janšistom

Ljubljana (MOREL) – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je danes na ministrico za izobraževanje, znanost in šport  Simono Kunstec naslovil pismo v zvezi s problematiko imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS. Dopis  objavljamo v celoti:

Spoštovana gospa ministrica, v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) kot edinem reprezentativnem sindikatu za področje raziskovalne dejavnosti v Sloveniji smo ogorčeni ob spornem ravnanju Vlade RS, ki ni podala soglasja k imenovanju kandidatke za vršilko dolžnosti direktorja na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), ki jo je predlagal upravni odbor ARRS. Ob tem je pravzaprav odveč dodati, da je povsem nesprejemljivo, da je vlada zatem predlagala svojega kandidata brez dovoljšnih strokovnih kompetenc, in da s takšnim postopanjem resno ogroža normalno delovanje slovenskega znanstvenoraziskovalnega sistema. Robert Repnik, direktor ARRS, je z začetkom lanskega decembra podal odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki se ob 60-dnevnem odpovednem roku izteče čez nekaj dni, 30. januarja 2022. Vlada RS je v skladu s tem upravnemu odboru ARRS naložila, naj skladno s predčasno razrešitvijo direktorja v čim krajšem času predlaga v imenovanje novega kandidata.

Članice in člani upravnega odbora so slednjo nalogo opravili s skrbnostjo dobrega gospodarja ter po svoji strokovni presoji in izvedenem glasovanju v imenovanje predlagali kandidatko Lidijo Tičar Padar, ki po njihovi strokovni oceni, upoštevaje zakonitosti dela agencije, lahko ARRS začasno najbolje vodi, zastopa in predstavlja. ARRS je dolžna delovati v javnem interesu in nemoteno zagotavljati trajno, strokovno in neodvisno delovanje v prid raziskovalkam in raziskovalcem v naši državi. To, da je Vlada RS nerazumno, brez tehtne obrazložitve in zgolj iz političnih razlogov odrekla podporo kandidatki, o primernosti katere je pred tem skrbno presodil upravni odbor, ni nesprejemljivo le z vidika smotrne porabe proračunskega denarja, temveč kaže na neresen odnos države do znanosti. Ob ignoriranju zakonsko določene vloge in namena ustanovitve ARRS (gl. Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ZZrID) se to odraža tudi v zmanjševanju kakovosti znanstvenega dela.

V skladu z zapisanim vas, spoštovana ministrica, opozarjamo, da se s takšnim odnosom uveljavitev temeljnega poslanstva ARRS, tj. financiranje odlične znanosti, ne samo odmika v nedoločeno prihodnost, temveč tudi – upoštevaje dejstvo, da bo ARRS že čez nekaj dni ostala brez vodstva – dejansko ogroža izplačilo plač za delo, ki so ga slovenski znanstveniki in znanstvenice opravili! 2 Sindikat kandidatko Lidijo Tičar Padar podpira, ker ob osnovnih pogojih, ki so predvideni za zasedbo položaja vršilke dolžnosti direktorja, izpolnjuje tudi vse potrebne strokovne standarde, med katere spada zlasti temeljito poznavanje delovanja agencije, načrtovanja in porabe proračunskih sredstev za znanost ter delovanja institucij Evropske unije na tem področju. Odlikuje jo tudi sposobnost objektivnega komuniciranja z javnostjo. Zakonodaja upravnemu odboru ARRS prav zaradi strogega postopka imenovanja članov, njihovega znanja, ustreznih kompetenc med drugim podeljuje pristojnost, da poda predlog za imenovanje direktorja oziroma vršilca dolžnosti.

Kot nesprejemljivo ocenjujemo, da se Vlada RS oziroma ministrstvo, ki ga vodite, v tako odločitev vpleta z vsiljevanjem svojega kandidata. Vlada RS namreč sploh nima te pristojnosti, da bi predlagala svojega kandidata, saj je to v skladu z ZZrID izključno v rokah upravnega odbora. Že nekaj časa,žal, lahko spremljamo, da ARRS z obstoječimi kadrovskimi kapacitetami le stežka izvaja svoje, z zakonom opredeljene naloge. V SVIZ smo na to večkrat opozorili, zato ker se dobro zavedamo, da je treba sistem delovanja ARRS že v normalnih razmerah nenehno izboljševati. Tako je tudi zdaj, ko so razmere očitno kritične, toliko bolj pomembno, da ima agencija dobro in kompetentno vodstvo – da bo torej direktor oziroma začasno vršilec dolžnosti direktorja kot poslovodni organ učinkovito vodil, zastopal in predstavljal ARRS ter za svoje delo ustrezno odgovarjal celotni raziskovalni skupnosti. V skladu z zapisanim se SVIZ pridružuje pozivu Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov (KOsRIS) k takojšnji in ustrezni ureditvi razmer na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.  Dopis je podpisal  Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ. (konec)