07.11.2021 ob 18:22
Deli članek
Ni razglašena epidemija, na ministrstvu za zdravje imenovali samo koordinatorje

Ljubljana (MOREL)-  Ministrstvo za zdravje je danes vsem izvajalcem poslalo dopis z naslovom: "Operativna  vzpostavitev  vsakodnevne  koordinacije  vseh  deležnikov zaradi  izjemno  zahtevnih  razmer  v  zdravstvu", ki ga objavljamo v celoti:

 Slovensko  zdravstvo  se  bo  v  prihodnjih  nekaj  tednih  soočilo  z  izjemno  zahtevno  situacijo obvladovanja  okužb  in  hospitalizacij  zaradi  COVID-19.  Hkrati  pa  bomo morali  poskrbeti  tudi  za zdravljenje  drugih  nujnih  primerov  bolnikov,  ki  niso  povezani  s  to  boleznijo. Za  celovito  obvladovanje  trenutne  situacije na terenu  je  potrebna  koordinacija  in  mobilizacija  celotnega zdravstvenega  sistema,  torej  javnih  zdravstvenih  zavodov,  koncesionarjev  in  zasebnikov.  Le tako  bomo  lahko  delovali  na  operativni  ravni  usklajeno,  lažje  prerazporejali  kader  in  po  potrebi tudi  opremo.

 Gre  za  zelo  velik  izziv,  predvsem  z  vidika  koordinacije  med  posameznimi  deležniki, zato  je minister  za  zdravje Janez Poklukar imenoval  koordinatorje  za  posamezna  področja,  ki  bodo  dnevno  komunicirali z  izvajalci  in  koordinirali  prerazporejanja  kadra  ter  opreme. 

Koordinatorji  za  posamezna  področja  so:

- COVID bolnišnice, Vojaška zdravstvena enota, Dispečerska služba zdravstva –državni sekretar mag.  Franc  Vindišar,  

- NE-COVID  bolnišnice  –  državni  sekretar  mag.  Robert  Cugelj,  

- Psihiatrične  bolnišnice  – generalni  direktor  Bogdan  Tušar,  

- Primarna  zdravstvena  dejavnost  – generalna  direktorica  mag.  Marija  Magajne,  

- Koncesionarji  in  zasebniki  – državna  sekretarka  Alenka  Forte,  

 - NIJZ, NLZOH, IMI in ZTM – generalna  direktorica  mag.  Vesna  Kerstin  Petrič.  

Koordinatorji  bodo  dnevno  sklicevali  sestanke  z  izvajalci  in  bili  na  voljo  za  pojasnila  in  odgovore na  vprašanja.  S  sestanki  pričnemo  v  ponedeljek,  8.  11.  2021.

Verjamemo,  da  je  slovenski  zdravstveni  sistem  v  tej  zahtevni  situaciji  sposoben  stopiti  skupaj. Le  s skupnimi  močmi  vseh  deležnikov  v  zdravstvu,  bomo  zmogli  obvladati  naglo  povečevanje okužb  in  hospitalizacij. To je sporočila Urška Štorman iz ministrstva za zdravje. (konec)