11.10.2021 ob 20:01
Deli članek
Novi predsednik Dijaške organizacije Slovenije je dijak gimnazije Bežigrad, Simon Trussevich


 

Ljubljana,  (MOREL)- Konec septembra je potekala redna seja parlamenta Dijaške organizacije Slovenije. V okviru seje so bile izpeljane volitve za predsednika, člane predsedstva in svet organizacije. Za predsednika Dijaške organizacije Slovenije je bil izvoljen dijak gimnazije Bežigrad, Simon Trussevich.

Poleg njega novo predsedstvo Dijaške organizacije Slovenije sestavljajo:
- Živa Dokl (Šolski center Velenje), predsednica odbora za regionalno sodelovanje in povezovanje;
- Mark Djurašević (Gimnazija Koper), predsednik odbora za PR;
- Matic Kramberger (Gimnazija Ptuj), predsednik odbora za izobraževanje;
- Nastja Orel (Gimnazija Nova Gorica), predsednica odbora za mednarodno sodelovanje;
- Anabel Todorović (Gimnazija Koper), predsednica odbora za socialo;
- Majk Zupančič (Gimnazija Moste), predsednik odbora za kulturo, šport in obšolske dejavnosti.

V svet Dijaške organizacije Slovenije je bilo izvoljenih 11 svetnic in svetnikov.

V skupni izjavi predsedstva Dijaške organizacije Slovenije so zapisali: ''Novoizvoljenemu predsedstvu Dijaške organizacije Slovenije se zdi pomembno, da Dijaška organizacija Slovenije učinkovito zastopa pravice in interese ter uresničuje želje vseh dijakinj in dijakov v  Sloveniji ne glede na kraj bivanja, nivo izobraževalnega programa in osebne okoliščine. Ključno je, da organizacija deluje tako na vsebinskem kot tudi na projektnem področju, saj le tako zagotovijo veliko dodano vrednost dijakom v njihovih okoljih in pri izvajanju izobraževalnega procesa. Dijaška organizacija Slovenije mora postati vodilna organizacija za iskanje predlogov za spremembe zakonodaje na področju dijaške problematike, odkritem pogovoru o izzivih dijakov v prihajajočem obdobju ter drugih priložnostih za aktivacijo vsega dijaškega potenciala. V predsedstvu 2021/2022 so si zastavili zelo ambiciozne cilje za celoten mandat. Verjamejo, da jih bodo sposobni uresničiti. Skupaj nam bo uspelo!'' (konec)