27.08.2021 ob 23:46
Deli članek
O (prelaganju) odgovornosti za nizko stopnjo precepljenosti

Ljubljana, (MOREL)– Glavni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) kot najvišji organ sindikata med dvema kongresoma je na svoji seji 5. januarja letos sprejel naslednje stališče glede cepljenja zoper covid-19: »Stališče stroke je, da je cepljenje edino učinkovito sredstvo za dolgoročno obvladovanje epidemije COVID-19. SVIZ stroki in znanosti zaupa, zato zagovarja koristnost cepljenja proti COVID-19, ki naj temelji na prostovoljni odločitvi posameznika.« Iz navedenega povsem očitno izhaja, da SVIZ svoje članice in člane ter ostale zaposlene v zastopanih dejavnostih in tudi širše nagovarja k cepljenju, saj sindikat zaupa v znanost ter iz nje izhajajočih strokovnih utemeljitev koristnosti cepljenja.

Nekateri članice in člani, ki so v minulih mesecih izstopili iz sindikata, kot razlog za svoj izstop eksplicitno navajajo nestrinjanje z navedenim stališčem do cepljenja in do testiranja, ki ga SVIZ zagovarja kot nujno potreben način za ugotavljanje razširjenosti okužb in nadzor nad njimi. Ti – sicer redki posamezniki – se vključujejo v neformalni sindikat v nastajanju, ki temelji na anticepilskih izhodiščih in na nasprotovanju testiranju. Z druge strani, SVIZ pri predlogu MIZŠ o periodičnem in obveznem testiranju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju le-tega podpira ob predpostavki, da se izvaja kot samotestiranje in temelji na zaupanju do zaposlenih od vrtcev do univerz, da bodo dosledno, odgovorno in natančno izvajali tovrstna testiranja. Možnost samotestiranja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju je na srečanju z ravnateljicami in ravnatelji osnovnih šol 18. avgusta letos povsem jasno podprl tudi minister za zdravje dr. Janez Poklukar, ki je posebej izpostavil, da je treba učiteljstvu zaupati. SVIZ je trdno prepričan, da se pedagoške delavke in delavci ter ostali zaposleni v vrtcih in šolah odgovornosti, ki jo imajo pred družbo, v celoti zavedajo. To navsezadnje potrjujejo tudi mednarodne primerjalne evalvacije kakovosti, ki slovenski javni izobraževalni sistem uvrščajo visoko na lestvici med vsemi evropskimi državami.

Skladno z vsem navedenim je SVIZ nadvse negativno presenečen nad obtožujočim čudenjem ministra za zdravje Janeza Poklukarja nad domnevno nizko precepljenostjo šolnikov, ki bi po njegovih izjavah »morala biti stoodstotna«, tako kot je to v zdravstvu, kot je minister zatrdil v izjavi pred dvema dnevoma. Glede na koga je precepljenost učiteljstva nizka? SVIZ poziva ministra Poklukarja, da javnost, ki jo te informacije nedvomno zelo zanimajo, takoj seznani s podatki o deležih precepljenosti v vzgoji in izobraževanju, v zdravstvu in v drugih delih javnega sektorja, v državni upravi, v vojski in drugje. SVIZ teh podatkov kljub trudu in iskanju do zdaj ni uspel najti. Če obstajajo, jih je minister Poklukar dolžan objaviti, v nasprotnem primeru pa naj svoje izjave ustrezno pojasni ali umakne.

SVIZ je sicer zasledil nekatere sekundarne podatke iz posameznih občin, ki omogočajo dovolj zanesljivo sklepanje, da je slovensko učiteljstvo precepljeno v precej višjem odstotku od skupnega deleža precepljenosti celotnega prebivalstva. Polno cepljenih je namreč 42 odstotkov prebivalcev, za učiteljstvo pa je – iz sicer partikularnih podatkov – možno sklepati, da je precepljenost vsaj med 55 in 60 odstotki. Torej na kratko: precej višja od državnega povprečja. Drži, da ni stoodstotna – kar bi bilo idealno in bi pri »šolnikih« po prepričanju ministra Poklukarja edino dokazovalo, da učitelji zaupajo v znanost, vendar – je morda med zdravniki in medicinskimi sestrami, ki bi prav tako morali zaupati v znanost in medicinsko stroko, precepljenost stoodstotna?

SVIZ se strinja, da moramo vsi skupaj več storiti za spodbujanje učiteljstva in celotnega prebivalstva k cepljenju zoper covid-19, a zavrača licemerno in demagoško začudenost ministra Poklukarja, ki meji na obtoževanje in nalaganje krivde učiteljstvu, ker ni stoodstotno precepljeno. V državi z eno najnižjih stopenj precepljenosti v Evropski uniji tako pričakovanje ni resno in se zdi izključno v funkciji prelaganja krivde na druge z namenom  preusmerjanja pozornosti z lastne odgovornosti in nesposobnosti. Namreč - kdo je bolj kot Vlada RS in minister za zdravje odgovoren za precepljenost slovenskega prebivalstva, eno najnižjih v EU?!
To je sporočil Sandi Modrijan, tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. (konec)