22.07.2021 ob 21:20
Deli članek
Obnavljajo ogrevalni sistem v Slovenskem ljudskem gledališču Celje

 

Celje (MOREL) – V Slovenskem ljudskem gledališču bodo do sredine septembra obnovili ogrevalni sistem, plinsko kotlovnico in toplotno postajo. S projektom »Investicijsko vzdrževalna dela na javni kulturni infrastrukturi v MOC« so se prijavili na Javni poziv za sofinanciranje nujnih programov na področju kulture za leto 2021. Predmet prijave je bila prestavitev in rekonstrukcija plinske kotlovnice v Slovenskem ljudskem gledališču Celje s spremljajočimi gradbenimi in elektroinštalacijskimi deli. Obnova obsega vgradnjo dveh kondenzacijskih plinskih kotlov moči 2 x 250 kW in pripadajoče opreme, zamenjavo dotrajanih radiatorjev, ureditev priprave in oskrbe s toplo sanitarno vodo ter vzpostavitev sistema energetskega monitoringa.

Dela bo do sredine septembra opravil izbran izvajalec KM inštalacije, ki so ga v delo uvedli 8. julija. Pogodbena vrednost del je 278.870 evrov. Sofinancerski delež Ministrstva za kulturo je 94.300 evrov.

Namen obnove je zagotavljanje osnovnih prostorskih pogojev za delovanje občinskega javnega zavoda s področja kulture – Slovenskega ljudskega gledališča Celje. Zaradi dotrajanosti in energetske neučinkovitosti ogrevalnega sistema gledališča bomo z vlaganjem v posodobitve občutno zmanjšali rabo energije in s tem povezane stroške. Za gledališko stavbo je konstantna oskrba s toplotno in električno energijo ter vodo zelo pomembna, saj je le tako omogočeno nemoteno izvajanje gledališke dejavnosti. Ogrevalni sistem je bil zastaran, stavba se je ogrevala preko dveh starejših kotlov na zemeljski plin.

V letu 2019 so že prenovili parter, stole, balkon, oba foyerja, garderobe za obiskovalce in igralce, vhodna vrata in blagajno.  To  so sporočili iz celjske mestne občine, (konec)