13.09.2021 ob 19:41
Deli članek
Pralnico denarja bo vodil še pet let Damjan Žugelj

Ljubljana (MOREL) Vlada je na današnji dopisni seji za direktorja Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja imenovala  Damjana Žuglja.

Minister za finance je vladi predlagal, da se  Damjan Žugelj imenuje za direktorja urada za dobo petih let, in sicer od 15. septembra 2021 do najdlje 14. septembra 2026, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Damjan Žugelj je doktor pravnih znanosti. Delovne izkušnje je med drugim pridobil v različnih upravah in nadzornih svetih gospodarskih družb, kot direktor Agencije za trg vrednostnih papirjev, predsednik sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev, član Sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem ter direktor Uradnega lista Republike Slovenije. Preteklih šest mesecev je opravljal funkcijo vršilca dolžnosti direktorja Urada za preprečevanje pranja denarja. (konec)