03.11.2021 ob 21:26
Deli članek
Revizija ni odkrila resnih nepravilnost pri izplačilu kovid dodatkov v UKC Ljubljana

Ljubljana (MOREL)- Na 9. redni seji Sveta UKC Ljubljana so člani Sveta obravnavali poslovanje UKC Ljubljana v prvih osmih mesecih. Seznanili so se s poročilom o covidu-19, poročilom revizije o covid dodatkih ter upravljanjem čakalnih dob v UKC Ljubljana.

Poslovanje UKC Ljubljana 1-8 2021: UKC Ljubljana je v prvih osmih mesecih leta 2021 zaključil s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 31,4 mio eur. Glavne značilnosti za to obdobje so: porast prihodkov in odhodkov predvsem zaradi izplačil dodatkov za delo v posebnih pogojih zaradi epidemije covid-19. Obravnavali smo 58.093 bolnikov v akutni bolnišnični obravnavi, kar je za 11,78 % manj glede na plan. Izpad realizacije je predvsem zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 v prvih mesecih, ko so bili odpovedani vsi elektivni posegi/obravnave s stopnjo nujnosti hitro in redno. Opravili smo 482.836 obravnav v specialistični ambulantni dejavnosti (z urgentno dejavnostjo), kar je več glede na plan (za 12 %). Presegli smo plane programov po standardnih cenah glede na plan (za 7,25 %) ter program diagnostike v programih MR, CT, PetCT, RTG in UZ. Epidemija programa presaditev (transplantacij) ni zaustavila. Skupna realizacija transplantacij v primerjavi s planom 2021 je sicer nižja. Skupno smo izvedli 221 transplantacij. Izpad beležimo pri transplantacijah umetnega srca, transplantacijah kože z gojenjem kože in pri transplantacijah ledvic s trebušno slinavko. Po drugi strani pa smo presegli planirani obseg pri transplantacijah ledvic in transplantacijah pljuč.

V. d. generalnega direktorja Jože Golobič je poudaril: »Bistveni razlog za negativen rezultat je nerealiziran program zaradi prerazporejanja kadra za obvladovanje posledic epidemije. UKC Ljubljana nosi največje breme pri zdravljenju pacientov s covid-19. Iz tega naslova se soočamo tudi z nerealiziranim programom v načrtovanem obsegu. Zaradi vzpostavitve covid oddelkov je bilo veliko kadra premeščenega iz matičnih oddelkov (proporcionalno premeščanje iz vseh klinik) na covid oddelke. Tudi sicer se soočamo z velikim pomanjkanjem kadra s področja zdravstvene nege, kar otežuje izvajanje delovnih procesov. Med pomembnimi razlogi za slabši rezultat je tudi sprememba cene obravnave covid pacientov.«

Svet zavoda se je seznanil z upravljanjem čakalnih dob v UKC Ljubljana. »UKC Ljubljana vodi 361 čakalnih seznamov in ker ima lahko en čakalni seznam več vrst zdravstvenih storitev v okviru tega 952 vrst zdravstvenih storitev. Iz današnje predstavitve lahko ocenim, da zavod zgledno upravlja, vodi in nadzira čakalne sezname, kot to narekujejo Zakon o pacientovih pravicah, Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah ter interna navodila. Glede na to, da se epidemija covida-19 še zaostruje in da se zaradi prerazporejanja kadra na covid delovišča zmanjšuje redni program, pa je zaskrbljujoče, da je bilo v UKC Ljubljana na zadnji dan septembra skupaj čakajočih na vse zdravstvene storitve 95.229 pacientov, od tega je nad dopustno čakalno dobo čakalo 42.925 pacientov,« je izpostavil predsednik Sveta UKC Ljubljana Matjaž Trontelj.

Kot nam je naložilo ministrstvo za zdravje, je zunanja revizijska hiša opravila revizijo področja covidnih dodatkov za leto 2020 in obdobje od januarja do junija 2021. Revizija ni odkrila resnih nepravilnosti. Izdala je le priporočila za odpravo nekaterih predvsem administrativnih nepravilnosti v prihodnje.

Člani Sveta UKC Ljubljana so sprejeli tudi sklep, da se do konca leta s strani predstavnikov Sveta zavoda in zaposlenih podajo obrazloženi predloge za spremembe Akta o ustanovitvi in Statuta UKCL ter Poslovnika o delu Sveta UKCL.

»V. d. generalnega direktorja Jože Golobič je članom Sveta UKC Ljubljana podal pojasnilo in svoje videnje v zvezi z neresničnim in zavajajočim člankom, objavljenem na portalu 24ur, ki so ga kasneje povzeli še drugi mediji. Za Svet zavoda je najpomembnejše, da bolnišnica nemoteno deluje, da se nadaljujejo začrtani projekti in da bo UKC Ljubljana zdržal pritisk epidemije, da bodo pacienti, ki potrebujejo hospitalno zdravljenje, ustrezno oskrbljeni. Prepričani smo, da bo vodstvo UKC Ljubljana, kot tudi že doslej, sprejel ustrezne odločitve in izvajal aktivnosti v tej smeri,« je povedal predsednik Sveta UKC Ljubljana Matjaž Trontelj.  To so sporočili iz UKC Ljubljana. (konec)