24.06.2021 ob 16:51
Deli članek

Ljubljana, 24. junij 2021 – V Ljubljani se zavedamo pomena kakovostnega šolskega prostora za izobraževanje in dobro počutje učenk in učencev v šolah, zato nenehno izvajamo investicije v osnovne šole ter šolska igrišča. V sredo so tako odprli kar pet prenovljenih osnovnih šol in igrišč, in sicer prenovljeni igrišči OŠ Franca Rozmana Staneta in OŠ Mirana Jarca, nov prizidek OŠ Koseze, prenovljene prostore OŠ Nove Fužine, v katerih ima prostore tudi vrtec Pedenjped, ter nove učilnice OŠ Vrhovci.

Prenovljeni šolski igrišči

Na OŠ Franca Rozmana Staneta smo uredili novo športno ploščad z igrišči za mali nogomet, košarko, odbojko, med dvema ognjema in badminton. Uredili smo tudi 2-stezno krožno tekališče, dolgo 120 metrov, 3-stezno ravno tekališče na tek na 60 metrov ter za skoke v daljino. Otroško igrišče pa smo opremili z novimi, sodobnimi igrali in kolesarnico.

V sklopu celovite obnove igrišča OŠ Mirana Jarca smo uredili igrišče za rokomet, košarko, med dvema ognjema in nogomet, novo stezo za šprint in skok v daljino ter malo športno ploščad s steno za tenis. V celoti smo obnovili tudi otroško igrišče, na katero smo namestili nova, sodobna igrala. Ob tem smo uredili tudi dve novi pokriti kolesarnici in zunanjo učilnico.

Obe prenovi predstavljata veliko pridobitev tudi za prebivalce širše šolske okolice.

Podatki o investicijah:

OŠ Franca Rozmana Staneta

Vrednost investicije z DDV: 1.074.899,28 EUR

Izvajalec del:  VG5 d.o.o.

Strokovni nadzor: EKONA d.o.o.

Projektantski nadzor: Arhitekturni biro Štrukelj d.o.o.

Projektant:  Andreja Štrukelj Sinčič, univ.dipl.inž.arh.

OŠ Mirana Jarca

Vrednost investicije z DDV: 1.063.738,28 EUR

Izvajalec del:  LESNINA MG-OPREMA, PODJETJE ZA INŽENIRING D.D.

Strokovni nadzor: KAINVEST D.O.O.

Projektantski nadzor: Arhitekturni biro Štrukelj d.o.o.

Projektant: Andreja Štrukelj Sinčič, univ.dipl.inž.arh.

Izgradnja novega prizidka OŠ Koseze

Z izgradnjo prizidka je OŠ Koseze pridobila nove knjižnične prostore, ki ob sodobno zasnovanem prostoru za knjige in multimedijo ter za učenje in branje lahko služijo tudi za izvedbo pouka oziroma  kot večnamenski prostor za izvajanje drugih šolskih dejavnosti, kot je izvajanje dodatne strokovne pomoči, raznih krožkov ipd.

Podatki o investiciji:

Vrednost investicije z DDV: 853.544,77 EUR

Izvajalec del:  MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.

Strokovni nadzor: PUNTA D.O.O.

Projektantski nadzor: B-ARHITEKTURA D.O.O.

Projektant: Boris Briški, univ.dipl.inž.arh.

Prenovljena šola in vrtec

S celovito prenovo OŠ Nove Fužine, ki je obsegala nadzidavo in prenovo prostorov tako šole kot tudi vrtca Pedenjped, enote Šlik šlak, ki ima tam prostore, smo izboljšali statično in požarno varnost objekta ter bistveno izboljšali bivalne pogoje za učence in zaposlene. Zagotovili smo optimalnejšo prostorsko razporeditev za kakovostno izvajanje programa osnovne šole in vrtca v istem objektu. V okviru javno-zasebnega partnerstva (EOL-3) s konzorcijem družb Petrol in Resalta smo hkrati izvedli tudi ukrepe za večjo energetsko učinkovitost stavbe. Sama obnova objekta z nadzidavo ter pripadajočo zunanjo ureditvijo je zaključena, v teku je še celovita obnova šolskega športnega igrišča.

Podatki o investiciji:

Pogodbena vrednost investicije z DDV:  8.927.029,07 EUR; od tega 1.370.299,90 EOL in 326.668,72 EUR EKO Sklad

Izvajalec del:  DEMA PLUS D.O.O.

Strokovni nadzor: DVG D.O.O.

Projektantski nadzor: ARHITEKTONIKA D.O.O.

Projektant: Andrej Goljar, univ.dipl.inž.arh.

Nove učilnice

Na OŠ Vrhovci smo rešili prostorsko stisko šole. S prizidavo in rekonstrukcijo južnega trakta smo pridobili tri nove učilnice, nove sanitarije in garderobe, ki so bile prej v zakloniščnih prostorih. Za optimalnejšo prostorsko organizacijo, večjo varnost otrok in večjo kakovost šolskih prostorov smo ustrezno preuredili vhod v šolo in premestili obstoječe parkirišče pred vhodom. Ta del objekta smo tudi požarno prenovili.

Šolsko igrišče bomo prenovili v letu 2022.

Podatki o investiciji:

Vrednost investicije z DDV: 1.879.386,14 EUR

Izvajalec GOI del in opreme: MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. in ATLAS oprema d.o.o.

Strokovni nadzor: EKONA D.O.O.

Projektantski nadzor: ARREA d.o.o.

Projektant: Maruša Zorec , univ.dipl.inž.arh.

To so sporočili iz mestne občine Ljubljana. 

(konec)