10.11.2021 ob 23:50
Deli članek
Samozaposleni še vedno brez nadomestila za čas karantene

Ljubljana (MOREL)- V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije že dlje časa opozarjajo na neenak položaj samozaposlenih, ki jim je odrejena karantena.  Za razliko od zaposlenih namreč samozaposlenim ne pripada nikakršno nadomestilo za čas karantene ali višje sile, torej ko so njihovi otroci v karanteni. V OZS so zato vlado in resorna ministrstva ponovno pozvali, da se to napako nemudoma popravi.

Število karantenskih odločb se je ob poslabšanju epidemioloških razmer bistveno povečalo,  s tem pa se povečujejo tudi stiske samozaposlenih. Predsednik OZS Branko Meh pa ob tem pojasnjuje: »Tudi samozaposleni in njihovi otroci dobivajo karantenske odločbe. In če zaposleni dobijo nadomestilo za čas karantene ali karantene otrok, potem morajo enake pravice imeti tudi samozaposleni. To napako in krivico je treba nemudoma odpraviti.«

Medtem ko so torej zaposleni v času odrejene karantene in višje sile (karantena otrok) upravičeni do nadomestila plače po ZNUPZ, pa samozaposleni iz tega naslova nimajo nikakršnih pravic. Predlog zbornice je, da se ponovno uzakoni nadomestilo v obliki delno povrnjenega izgubljenega dohodka, podobno kot v PKP5, in sicer v višini 250 eur za vsako odrejeno karanteno oziroma za čas, ko samozaposleni ni zmožen opravljati dela zaradi višje sile (karantena otrok), vendar ne manj kot 250 eurov za 10 dni, 500 eurov za 20 dni in 750 eurov na mesec.

V OZS obenem pozdravljamo ukrep, da bo država krila stroške hitrih testov tudi za zaposlene v gospodarstvu, s čimer se je izenačil položaj zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju.  »Enakopravno obravnavo pa si zaslužijo tudi samozaposleni, ki jim je odrejena karantena. Prepričan sem, da bo vlada tudi to krivico popravila,« je še dodal Meh. To je sporočila Mira Črešnar, vodja odnosov z javnostmi na OZS. (konec)