11.08.2021 ob 20:48
Deli članek
Stanovanjski sklad  prevzel 27 stanovanj

Ljubljana (MOREL)-  »Izjemno sem vesel, da smo ponudbo javnih najemnih stanovanj razširili tudi v Mursko Soboto. Prevzeli smo 27 javnih najemnih stanovanj s pripadajočimi shrambami in 27 parkirnimi mesti v kleti objekta. Uporabne površine stanovanj se gibljejo med 45,7 in 104,4 kvadratnimi metri,« je ob prevzemu novih stanovanj v prekmurski prestolnici poudaril Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS. Stanovanja se nahajajo v samem središču mladega in energičnega mesta z mogočnim stoletnim hrastom in čudovitimi starimi zgradbami. V neposredni bližini objekta se nahaja vsa pomembna infrastruktura.

Tudi s tem projektom Stanovanjski sklad RS še naprej dopolnjuje svojo obstoječo ponudbo stanovanj po vsej Sloveniji. Pred kratkim so zaključili s prevzemi kar 91 novih javnih najemnih stanovanj na treh različnih lokacijah po Sloveniji, in sicer v Kočevju, Podčetrtku in v občini Rogaška Slatina oz. v naselju Spodnja Kostrivnica. V Kočevju je v lasti Sklada 76 stanovanj, ki se nahajajo v dveh objektih, in sicer v naselju Kočevska rezidenca. Stanovanja so velika od 37,7 do 88,8 kvadratnih metrov. V Podčetrtku je bilo prevzetih 10 stanovanj v objektu Dalgona. Stanovanjska površina stanovanj se giblje med 30,90 in 67,00 kvadratnih metrov. Vse enote imajo atrij ali balkon. Sklad je v okviru sofinanciranja projektov v občini Rogaška Slatina oz. v naselju Spodnja Kostrivnica na novo prevzel še 5 novih neprofitnih stanovanj.

Zaključuje se velik projekt – soseska Novo Brdo v Ljubljani

Pri koncu je tudi gradnja stanovanjskega bloka Čardak v Črnomlju. Skupno bo v objektu 49 stanovanj, njihova velikost pa se giblje med 40 in 75 kvadratnimi metri, razen v terasni etaži, kjer so nadstandardna stanovanja večjih površin. Stanovanjski sklad RS je največji kupec, saj je odkupil 30 stanovanjskih enot v srednjih treh etažah. Otvoritev stanovanjskega bloka bo konec meseca.

»V prihodnjih mesecih bomo zaključili tudi zelo velik projekt – gradnjo soseske Novo Brdo v Ljubljani.  Gre za obsežno gradnjo na enem od večjih gradbišč večstanovanjskih objektov v Sloveniji, kjer bo Sklad ponudil 498 javnih najemnih stanovanj v 18-ih objektih. Na voljo bo 25 oskrbovanih stanovanj, sicer pa bodo stanovanja velika od 30 do 80 kvadratnih metrov. Stanovalcem bo skupno na razpolago 522 parkirnih mest v podzemni garaži,« je izpostavil direktor Stanovanjskega sklada RS.

Na Štajerskem in Koroškem

Sklad bo v septembru prevzel še 28 stanovanj v Slovenski Bistrici in 40 stanovanj v Slovenj Gradcu, kjer bodo pozneje v novembru prevzeli še 27 oskrbovanih stanovanj. Do konca leta se bodo končala tudi dela v soseski Pod Pekrsko gorco v Mariboru. Predaja objektov je predvidena v začetku prihodnjega leta. Skupno bo na voljo kar 400 javnih najemnih stanovanj. »Gre za zelo velik in pomemben projekt. Soseska je v največji možni meri načrtovana z upoštevanjem vidika trajnostne gradnje. Na voljo bo tudi 60 oskrbovanih stanovanj in že po osnovnem pravilniku tudi 10 odstotkov za gibalno ovirane osebe. Vključen je tudi dnevni center aktivnosti za starejše in bivalna skupnost za osebe s posebnimi potrebami. Tudi javni program je bogat, zunaj je veliko zelenih površin in igrišč,« je orisal mag. Črtomir Remec.

Sklad tudi z omenjenimi projekti uresničuje cilje nacionalne stanovanjske politike na področju večanja stanovanjske mobilnosti prebivalstva, omogočanja lažje dostopnosti do stanovanj ter ustvarjanja uravnotežene ponudbe kakovostnih in funkcionalnih stanovanj. »Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da se stanovanja za mlade, družine in starejše gradijo po vsej Sloveniji,« je še izpostavil direktor Stanovanjskega sklada RS in dodal, da imajo do leta 2023 namen skupno zagotoviti kar 2144 novih javnih najemnih stanovanj po celotni državi. (konec)