16.11.2021 ob 20:39
Deli članek
Stroški oskrbe v domovih za ostarele se bodo povečali za 5,6 odstotka

Oskrba starostnikov v domovih dražja

Ljubljana (MOREL)- Predvidene finančne posledice podpisanega dogovora med vlado  in reprezentativnimi sindikati so za področje socialnega varstva v okviru izhodišč za pogajanja ocenjene na 37 milijonov EUR iz naslova povečanja mase plač zaposlenih. Od tega se bo predvidoma 4 milijone EUR zagotovilo iz sredstev proračuna Republike Slovenije, 17,4 milijona EUR iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, preostanek dviga mase plač pa predstavlja znesek, ki vpliva na dvig cen storitev institucionalnega varstva, ki se zaradi višjih stroškov dela povečajo v povprečju za 5,6%. (konec)