14.10.2021 ob 20:43
Deli članek
Tudi samozaposlenim naj pripada nadomestilo v času karantene

Ljubljana (MOREL)-  Število karantenskih odločb se je v zadnjem času, zlasti zaradi poslabšanja epidemioloških razmer, bistveno povečalo. Povečale pa so se tudi stiske samozaposlenih, saj jim v času odrejene karantene ali karantene otrok ne pripada nikakršno nadomestilo. V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije so zato na vlado naslovili prošnjo, da se to krivico nemudoma popravi.

»Samozaposleni so ponovno postavljeni v neenakopraven položaj. Karantena je namreč odrejena tudi samozaposlenim in otrokom samozaposlenih, ne zgolj zaposlenim. In če zaposleni dobijo nadomestilo za čas karantene ali karantene otrok, potem morajo enake pravice imeti tudi samozaposleni. Izpad dohodka v času karantene lahko privede do eksistenčnih stisk samozaposlenih, česar pa ne smemo dopustiti,« je ob tem pojasnil predsednik OZS Branko Meh.

Medtem ko so torej zaposleni v času odrejene karantene in višje sile (karantena otrok) upravičeni do nadomestila plače po ZNUPZ, pa samozaposleni iz tega naslova nimajo nikakršnih pravic.

V OZS so zato na vlado in pristojna ministrstva naslovili prošnjo, da nemudoma sprejmejo zakon, ki bo samozaposlenim pomagal in preprečil eksistenčne stiske. Predlog zbornice je, da se ponovno uzakoni nadomestilo v obliki delno povrnjenega izgubljenega dohodka, podobno kot v PKP5, in sicer v višini 250 eur za vsako odrejeno karanteno oziroma za čas, ko samozaposleni ni zmožen opravljati dela zaradi višje sile (karantena otrok), vendar ne manj kot 250 eurov za 10 dni, 500 eurov za 20 dni in 750 eurov na mesec. To je sporočila Mira Črešnar, vodja odnosov z javnostmi OZS. (konec)