27.09.2021 ob 18:05
Deli članek
Vlada vztraja pri svojih omejitvah za policiste

Ljubljana (MOREL)- Vlada je od Ustavnega sodišča Republike Slovenije v mnenje prejela tri pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti, in sicer s strani Sindikata Policistov Slovenije ter Denisa Kralja, ki ju zastopa Odvetniška pisarna Šaloven d.o.o., Ljubečna in s strani Policijskega sindikata Slovenije, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Pirc Musar & Lemut Strle, o.p., d.o.o., Ljubljana.

Vlada v mnenju ustavnemu sodišču o vseh treh pobudah predlaga zavrnitev predloga za začasno zadržanje izvrševanja 4. člena odloka, oziroma 10. a člena odloka, saj so škodljive posledice za življenje, zdravje in zdravo in varno delovno okolje, ki bi jih povzročilo neizvrševanje izpodbijane ureditve pogoja cepljenosti ali prebolevnosti v državni upravi, bistveno večje od pavšalno zatrjevanih škodljivih posledic za zaposlene v državni upravi. Vlada je v vlogi izvršilne veje oblasti z izpodbijanim odlokom določila ukrepe, ki so skladni z zakonodajo s področja nalezljivih bolezni ter zakonodajo, ki ureja delovanje vlade in državne uprave. Pri tem je vlada zasledovala ustavni cilj varovanja javnega zdravja in izpolnjevanja pozitivne obveznosti države v kontekstu 51. člena Ustave Republike Slovenije ter cilj zagotavljanja zdravega in varnega delovnega okolja vseh zaposlenih v državni upravi. (konec)