06.11.2021 ob 23:57
Deli članek
Vlaganja v RRD kljub epidemiji rekordno visoka

Ljubljana (MOREL)- Bruto domači izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD) so bili v letu 2020 za 2 odstotka višji kot v letu 2019. Po začasnih podatkih so bili bruto domači izdatki za RRD (BIRR) v Sloveniji v letu 2020 rekordno visoki, znašali so 1 milijardo EUR, kar je 2 % več kot v letu 2019. V primerjavi s prejšnjim letom so se bruto domači izdatki za RRD (BIRR) povečali, in to tako v absolutnem znesku kot tudi v deležu bruto domačega proizvoda (BDP). Ta delež je v letu 2020 znašal 2,15 % BDP1 in je bil v primerjavi s prejšnjim letom višji za 0,1 odstotne točke.

Največji del sredstev, namenjenih za izvajanje RRD, je bil tudi v 2020 porabljen v poslovnem sektorju, in sicer 738,6 milijona EUR ali 73 %. Sledili so državni sektor (tam je bilo porabljenih 138,6 milijona ali 14 % vseh za RRD porabljenih sredstev), visokošolski sektor (123,2 milijona EUR ali 12 %) in zasebni nepridobitni sektor (7,1 milijona EUR). V primerjavi s predhodnim letom so se izdatki za RRD v letu 2020 povečali v vseh omenjenih sektorjih – v absolutnem znesku najbolj v poslovnem (za 7,3 milijona EUR), sorazmerno pa najbolj v zasebnem nepridobitnem sektorju (za 17 %). To so sporočili iz SURS. (konec)