23.06.2021 ob 19:32
Deli članek
Zaščita žvižgačev je nujna za boj proti korupciji

Ljubljana (MOREL)- V Transparency International Slovenia ob 23. juniju, letošnjem svetovnem dnevu žvižgačev, ponovno opozarjamo na nujnost zaščite posameznikov, ki v javnem interesu prijavljajo sume nepravilnosti. Žvižgači po vsem svetu, tudi v Evropi in Sloveniji, z razkritji sumov korupcije, nesmotrne porabe javnega denarja, nepravilnosti v javnem zdravstvu in pri varovanju okolja rešujejo življenja in milijarde evrov. A prepogosto tem pogumnim posameznikom zaradi prijav grozijo povračilni ukrepi. V nedavni raziskavi Transparency International Svetovni barometer korupcije 2021 (GCB) za Evropsko Unijo je skoraj dve tretjini vprašanih iz Slovenije ocenilo, da se državljani ob prijavi korupcije bojijo povračilnih ukrepov, kar je tretji najvišji delež v EU.

»Za bolj učinkovit boj proti korupciji in za višjo raven demokracije moramo žvižgače ustrezno zaščititi. Še vedno tisti, ki se žvižgačem maščujejo, prepogosto ostanejo nekaznovani. Povračilni ukrepi lahko uničujoče vplivajo ne le na socialni in ekonomski status žvižgačev, temveč imajo lahko uničujoče posledice tudi za njihovo duševno in telesno zdravje. S prenosom Direktive EU o zaščiti prijaviteljev v naš pravni red bi jim lažje nudili ustrezno zaščito,« je povedala dr. Alma Sedlar, predsednica TI Slovenia.

V Transparency International Slovenia smo na novega pravosodnega ministra Marjana Dikaučiča v minulem tednu naslovili dopis, s katerim smo ga opomnili, da kljub iztekajočemu se roku za prenos Direktive strokovna in splošna javnost v Sloveniji še vedno nista seznanjeni s tem, v kakšni obliki bo Slovenija prenesla Direktivo ter kakšne zakonske rešitve ob prenosu načrtuje ministrstvo.

Kot je razvidne iz spletne strani EU Whistleblowing Monitor, je napredek pri prenosu Direktive v aprilu in maju 2021 izkazalo več držav članic EU, a Slovenije ni med njimi.

»Ob sprejemu Direktive v letu 2019 smo pozvali pristojne, naj zagotovijo, da bo njena implementacija ambiciozna, napredna. Želeli smo, da Slovenija na področju zaščite žvižgačev postane zgled drugim. Bojimo se, da je ta vlak že odpeljal. Še vedno pa smo prepričani, da je treba čim prej predstaviti načrt prenosa in oblikovati široko delovno skupino strokovnjakov vključno s predstavniki civilne družbe, ki bo sodelovala pri pripravi zakona. Prejšnji mesec je to storila tudi sosednja Hrvaška,« je povedala dr. Alma Sedlar.

Po raziskavah Eurobarometra v letih 2017 in 2020 na temo korupcije se v Sloveniji število ljudi, ki vedo, kam korupcijo prijaviti, celo znižuje. V okviru TI Slovenia že več let deluje Center Spregovori!, ki prijaviteljem sumov korupcije nudi brezplačne nasvete glede prijav in zaščite. Novi kanal za prijave omogoča tako anonimnost kot zaščito identitete prijaviteljev, pa tudi naknadno komunikacijo tako anonimnih kot vseh drugih prijaviteljev s svetovalci Centra Spregovori! (konec)