12.01.2022 ob 11:25
Deli članek
Žvižgači si zaslužijo boljši zakon

Ljubljana (MOREL)- V Transparency International (TI) Slovenia so ministrstvu za pravosodje posredovali komentarje na predlog zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri). S komentarji želijo v TI Slovenia predvsem izboljšati trenutni predlog zakona, da bi ta nudil ustrezno zaščito čim širšemu krogu žvižgačev. 

»Rok za pravočasen prenos Direktive EU o zaščiti žvižgačev je Slovenija zamudila. To gotovo ni dobro, a ta zamuda ni ovira, da predlagatelj v Državni zbor ne bi poslal zakona, ki bi bil lahko zgled ostalim državam. Kot govorimo že zadnji dve leti: prizadevamo si za oblikovanje in sprejem ambicioznega, naprednega zakona, ki bo nadgradil direktivo in žvižgačem nudil celovito zaščito,« je povedal Sebastijan Peterka, vodja projektov pri TI Slovenia. 

V TI Slovenia so v predlogu zaznal več področij, kjer je mogoče predlog nadgraditi, zato so tudi komentarji obsežni, vanje pa so vključene tudi številne dobre prakse iz tujine. »Predlog bi moral ščititi vse žvižgače, a se zdi, da trenutna ubeseditev tega ne omogoča, saj so področja uporabe omejena. Po našem mnenju bi morale biti omejene le izjeme. Prav tako smo zelo kritični do neobravnave anonimnih prijav, kar ni v skladu z najboljšimi praksami in trendi na področju. Predlog pa bi moral dajati tudi več pravic žvižgačem, saj imajo že tako v večini primerov slabo izhodišče. Ne pozabimo, gre za posameznike, ki tvegajo ne le trpinčenje na delovnem mestu, odpoved delovnega razmerja, ampak tudi očrnitve v javnosti, celo fizične napade,« je še dodal Peterka. Ob teh pomanjkljivostih opozarjamo tudi na nizke kazni za izvajanje povračilnih ukrepov in na pomanjkanje ukrepov za psihosocialno pomoč žvižgačem. 

V TI Slovenia še opozarjajo na razmeroma nedorečene posledice predloga zakona in pomanjkanje načrta uveljavitve zakona oz. njegovih mehanizmov v praksi, tako z vidika kadrov kot z vidika tehničnih rešitev. Zato pričakujemo, da bo v nadaljevanju veliko poudarka danega tudi zagotavljanju ustreznih pogojev za uresničevanje zakona po njegovem sprejetju. »Želimo si, da bo v nadaljevanju proces oblikovanja končnega predloga bolj vključujoč ter bomo s skupnimi močmi prišli do zakona, ki si ga žvižgači zaslužijo. Hkrati pa nas po sprejetju čaka še veliko dela, da bodo žvižgači tudi v praksi zares zaščiteni,« je sklenil Peterka. (konec)