17.09.2010 ob 13:10
Deli članek

Ljubljana,17. september 2010 (MOREL)- Minister za finance France Križanič je včeraj reprezentativnim asociacijam predstavil predlog višine povprečnine za leto 2011. Na predstavitvi je povedal, da so pri pripravi predloga upoštevali deindeksacijo, saj ministrstvo zaradi velikih finančnih težav ne more upoštevati vseh parametrov izračuna povprečnine. Zato so pri izračunu višine povprečnine za leto 2011 izločili inflacijo. Znesek povprečnine, ki ga tako predlagajo občinam znaša 554,50 EUR. Prav tako je predlagal, da se sredstva občinam za sofinanciranje investicij ohranijo na obstoječih štirih odstotkih. Povedal je še, da Umar napoveduje gospodarsko rast, zato pričakuje, da se bodo finančne in gospodarske razmere v prihodnje toliko umirile in popravile, da bi bilo mogoče opraviti tudi potrebne korekcije. Prav tako pa tudi, da bodo občinam zagotavljali podporo pri zmanjševanju obveznosti in, da bo nova verzija predloga zakona o davku na nepremičnine zagotovila občinam potrebna finančna sredstva iz naslova tega davka. (konec)