04.12.2023 ob 20:19
Deli članek
Bo Poslovni register res pregledenjši in enostavnejši?

Ljubljana (MOREL)- Na portalu eDemokracija so objavili osnutek predloga novega zakona o Poslovnem registru Slovenije, katerega namen je predvsem poenostavitev postopkov. V javni razpravi želijo do 5. januarja 2024 pridobiti mnenja o predlagani ureditvi poslovnega registra, obsegu podatkov v poslovnem registru, postopkih vpisa poslovnih subjektov v register in javni dostopnosti podatkov o poslovnih subjektih.
Nov zakon bo nadomestil veljavni zakon o Poslovnem registru Slovenije, ki je bil sprejet leta 2006. V dobrih 17-ih letih izvajanja zakona so bila zaznana vsebinska področja, ki bi se jih dalo izboljšati in prenoviti. Obenem spremembe zakona narekuje tudi razvoj na področju vse širše uporabe digitalnih javnih storitev.
Z novelama zakona o Poslovnem registru Slovenije leta 2015 in 2017 so bile opravljene najnujnejše spremembe, povezane s prenosom evropskega pravnega reda. Noveli sta zakon spremenili na področjih sistema povezovanja poslovnih registrov držav članic (tako imenovani BRIS), digitalizacije in mobilnosti poslovnih subjektov, in prenovo sistema za podporo poslovnim subjektom.
Javna razprava o osnutku predloga novega zakona o Poslovnem registru Slovenije bo trajala do vključno petka, 5. januarja 2024. Vsi zainteresirani lahko svoja mnenja in predloge podajo prek spletnega portala eDemokracija, kjer je objavljen osnutek predloga zakona, ali neposredno na elektronski naslov: gp.mgts@gov.si s pripisom »Pripombe na osnutek Predloga ZPRS-2«.  To so sporočili iz ministrstva za gospodarstvo. (konec)