10.05.2024 ob 13:09
Deli članek

Celje (MOREL) – V začetku maja je Čebelarsko društvo Henrika Peternela Celje podpisalo listino o pobratenju s Čebelarskim društvom Ravanica - Nemanja iz Ćuprije. S podpisom listine sta se društvi zavezali, da bosta spodbujali in razvijali sodelovanje, izmenjevali znanje in izkušnje, krepili vezi ter s tem prispevali k ohranjanju čebelarske dediščine, varovanju okolja, dobrobiti čebel in večji prepoznavnosti čebelarjev.

Predstavnike obeh društev je v občinski dvorani sprejel namestnik predsednice občinskega sveta Vladimir Vasiljević. Z uradnim pobratenjem, ki sta ga podpisala predsednika čebelarskih društev Gorazd Gradišnik in Milan Nikolić, si želita društvi spodbujati pristno in ustvarjalno sodelovanje.

V drugem delu dvodnevnega obiska so se člani celjskega čebelarskega društva seznanili z aktivnostmi ćuprijskega društva, tehnologijo čebelarjenja, prilagojeno paši na drevesih akacije, in vlogo čebelarjev v lokalnem okolju, ki jo obe občini zelo podpirata.

Z obiskom članov najstarejšega slovenskega čebelarskega društva v Ćupriji je bil storjen velik in pomemben korak h krepitvi mednarodnih aktivnosti ČD Henrika Peternela Celje. Obisk so člani izkoristili tudi za ogled Ćuprije in naravnih lepot okolice mesta ob reki Velika Morava.

Veseli smo, da sta nedavni uradni obisk župana Mestne občine Celje Matije Kovača v Ćupriji in lanski obisk vodstva Občine Ćuprija v Celju spodbudila vzpostavitev vezi med čebelarskima društvoma. V prihodnosti si želimo še več skupnih projektov in takšnih sodelovanj.

Mestna občina Celje z mestom Ćuprija v Republiki Srbiji sodeluje že od leta 1966, v letu 2010 pa so podpisali sporazum o obnovitvi pobratenja. (konec)