01.08.2022 ob 22:12
Deli članek
Dizelsko gorivo in 95-oktanski neosvinčenega bencin od jutri še nekoliko cenejša

Ljubljana (MOREL)-  Ob polnoči se znova spreminjata novi drobnoprodajni ceni dizla in 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina (NMB-95) izven avtocestnega križa, medtem ko se ceni teh dveh pogonskih goriv na avtocestnem križu še naprej oblikujeta prosto na trgu.

Ceni omenjenih dveh pogonskih goriv bosta v naslednjem 14-dnevnem obdobju, torej od 2. avgusta do vključno torka 16.  avgusta 2022, znašali 1,676 evra za liter dizelskega goriva in 1,534 evra za liter NMB-95. To pomeni slabih 9 centov na liter nižjo ceno za NMB-95 ter za dobra 2 centa na liter cenejše dizelsko gorivo v primerjavi s preteklim 14-dnevnim obdobjem.

Regulirani ceni od  jutri ponovno vključujeta tudi okoljsko dajatev za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida (tako imenovano takso CO2). Z današnjim sprejetjem Uredbe o spremembi uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida se z 2. avgustom 2022 ponovno uvaja obveznost plačila okoljske dajatve za določena fosilna goriva (bencin, dizel, zemeljski plin in kurilno olje), ki je bila začasno ukinjena 21. junija 2022 z namenom blažitve vpliva na dvig maloprodajnih cen navedenih vrst fosilnih goriv.

V skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov so izven območja avtocest in hitrih cest omejene tudi marže trgovcev, in sicer na 0,0591 evra na liter dizla ter na 0,0607 evra za liter NMB-95.  (konec)