11.04.2024 ob 22:18
Deli članek
Golob na Dunaju na srečanju voditeljev

Ljubljana (MOREL)-  Predsednik vlade  Robert Golob se bo jutri na Dunaju udeležil delovne večerje voditeljev, namenjene razpravi o prihodnji Strateški agendi EU 2024–2029. Poleg gostiteljev posveta, predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela in avstrijskega zveznega kanclerja Karla Nehammerja, so na srečanje vabljeni še voditelji Cipra, Danske, Latvije, Malte, Slovenije in Slovaške.

Priprava strateških prioritet Evropske unije v naslednjem srednjeročnem obdobju, ki bodo v okviru Strateške agende EU 2024–2029 sprejete na zasedanju Evropskega sveta junija letos, se je začela oktobra 2023 na neformalnem vrhu v Granadi. Voditelji razpravo nadaljujejo v manjših skupinah v prvi polovici aprila. Posvetovanja z ostalimi člani Evropskega sveta so bila organizirana v Vilni, Bukarešti in Varšavi.

Na podlagi dosedanjih neformalnih posvetovanj je predsednik Evropskega sveta predstavil delovni dokument s prednostnimi področji, ki so usmerjena k doseganju močnega skupnega cilja – močne, uspešne in demokratične Evropske unije. Slovenija se s predlaganimi prednostnimi področji strinja, saj so ključna za ohranjanje enotnosti, solidarnosti, blaginje in socialne kohezije EU. Prav tako bo Slovenija še naprej močan zagovornik širitve EU, tako na Zahodni Balkan kot na države vzhodnega tria. To so sporočili iz kabineta predsednika vlade. (konec)