01.12.2023 ob 14:22
Deli članek
Golob v državni zbor poslal samo dve imeni bodočih ministrov

Ljubljana (MOREL)- Predsednik vlade Robert Golob je danes v državni zbor  poslal predlog za imenovanje  Franca Propsa na mesto ministra za javno upravo in predlog za imenovanje Jožeta Novaka na mesto ministra za naravne vire in prostor.
V priloženem življenjepisu Franca Propsa je zapisano, da je Franc Props, univerzitetni diplomirani ekonomist z magisterijem iz organizacije in poslovodenja. Delovne izkušnje je pridobival na različnih delovnih področjih. Več let je bil zaposlen v SPL Ljubljana, kjer je od leta 1984 pa do maja 2010 opravljal različne funkcije. Med drugim je bil pomočnik direktorja tehničnega sektorja, ki je bil zadolžen za nadzor in koordiniranje investicij na objektih v lasti naročnikov in direktor sektorja upravljanja nepremičnin. Leta 1994 je bil imenovan za predstavnika vodstva za sistem kakovosti po ISO 9001. Vodil je projekte na področju informacijske podpore procesom, projekt elektronskega zajema dokumentacije in izdelavo spletnega portala za podporo poslovanju. Leta 2010 je zaposlitev nadaljeval na takratnem ministrstvu za okolje in prostor in pozneje kot vršilec dolžnosti direktorja Inštituta za vode Republike Slovenije. Aprila 2011 je postal  generalni direktor SPL, kjer je funkcijo opravljal do leta 2019. Bil je tudi član nadzornega odbora Sklada za razgradnjo NEK, član upravnega odbora in skupščine GZS ter predsednik upravnega odbora Zbornice za poslovanje z nepremičninami. Franc Props zelo dobro pozna delovanje državne uprave. Izkušnje na tem področju je pridobil tudi na upravni enoti Litija, kjer je bil od leta 2020 do leta 2022 načelnik. Z zadnjim sklicem je postal poslanec državnega zbora.

V priloženem življenjepisu Jožeta Novaka je zapisano, da je po izobrazbi diplomirani inženir krajinske arhitekture. Skozi svojo poklicno pot je deloval na številnih področjih, povezanih s prostorskim načrtovanjem in urejanjem krajine. Med drugim je bil direktor Zavoda Republike Slovenije za prostorsko planiranje, državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor in direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Bil je predsednik uprave Imos Holding d. d. in direktor projekta novega stanovanjsko poslovnega naselja Unipark Ljubljana. Na ministrstvu za finance je bil vodja projekta prenove sistema obdavčitve nepremičnin. Do imenovanja na funkcijo državnega sekretarja Ministrstva za naravne vire in prostor je delal v Sektorju za prostorsko in tehnično pripravo projektov pri družbi DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. V funkciji državnega sekretarja aktivno sodeluje s Službo vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih, kjer s svojim znanjem in izkušnjami pomembno prispeva k oblikovanju ukrepov in rešitev na področjih, ki sodijo v pristojnost ministrstva. Jože Novak je prejemnik nagrade za življenjsko delo Društva krajinskih arhitektov Slovenije. To so sporočili iz kabineta predsednika  vlade. (konec)