04.10.2022 ob 19:12
Deli članek
Gradnja se je podražila

Ljubljana (MOREL)- Na seji je vlada sklenila, da se v veljavnem načrtu razvojnih programov 2022-2025 vrednost projekta dozidave in rekonstrukcije Gimnazije Bežigrad poveča, in sicer na nekaj več kot 4,5 milijona evrov. Od tega bo nekaj več kot 3,6 milijona evrov prispevalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, preostalo pa bodo sredstva zavoda.
Projekt dozidave in rekonstrukcije Gimnazije Bežigrad je bil v proračun uvrščen v letu 2021 z vrednostjo nekaj več kot 2,9 milijona evrov. Izhodiščna vrednost projekta se je v letu 2022 na podlagi izdelane projektne dokumentacije ter predinvesticijske zasnove in investicijskega programa povišala na nekaj več kot 3,2 milijona evrov.
Novelacija investicijskega programa, ki je pripravljena na podlagi izvedenih razpisov za izvedbo GOI del in projektiranje, pa izkazuje višjo investicijsko vrednost projekta, in sicer v višini nekaj več kot, 4,5  milijona evrov.
Razlogi za to so zlasti  v izrazitem povišanju cen gradbenih storitev v letošnjem letu, kar se izraža tudi v ponudbah, pridobljenih v postopku izbora izvajalca. Dodatna sredstva bodo zagotovljena v letih 2023 in 2024. Zaradi spremembe dinamike izvedbe in financiranja investicije ter podaljšanja v leto 2024, pa se vrednost v letu 2022 zniža. To so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. (konec)