16.05.2024 ob 10:28
Deli članek
Izbral je osebo, s katero ima osebne in poslovne stike

 

Ljubljana (MOREL) – Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja ugotovitve o konkretnem primeru glede kršitev nasprotja interesov podžupana Občine Divača Maria Benkoča, ki je sodeloval v postopku javnega natečaja za zasedbo delovnega mesta, v katerem je bila izbrana oseba, s katero ima osebne in poslovne stike. Ugotovitve Komisije so pravnomočne, saj obravnavana oseba zoper njih ni vložila tožbe v upravnem sporu.

Komisija je postopek uvedla na podlagi oktobra 2023 prejete prijave, ki je vsebovala očitke o zaposlitvi določene javne uslužbenke, s katero naj bi bil povezan podžupan Občine Divača Mario Benkoč. Komisija je zadevo podrobno proučila ter pridobila vso relevantno dokumentacijo in pojasnila. Ugotovila je, da se je Mario Benkoč s sodelovanjem v javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta v občinski upravi Občine Divača, v katerem je bila izbrana kandidatka, s katero ima osebne in poslovne stike, znašel v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov, kot ga opredeljuje 11. točka 4. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

Kot je v postopku ugotovila Komisija, sta podžupan in izbrana kandidatka soustanovitelja oziroma družbenika v določenem zavodu. Soustanoviteljstvo oziroma družbeništvo v zavodu pa ustvarja osebne in poslovne stike, kar je v konkretnem primeru posledično pomenilo, da je podžupanov zasebni interes vplival na njegovo nepristransko izvajanje nalog v razpisni komisiji, s tem pa je osebi, s katero ima izkazane osebne in poslovne stike, omogočil korist.

O okoliščinah nasprotja interesov bi moral obvestiti nadrejenega

Mario Benkoč ob seznanitvi z okoliščino, da je ena izmed kandidatk za prosto delovno mesto družbenica in soustanoviteljica zavoda, katerega soustanovitelj in družbenik je tudi sam, o tem ni v roku treh delovnih dni pisno obvestil svojega nadrejenega (v konkretnem primeru predsednika natečajne komisije), s čimer je ravnal v nasprotju z določbami 38. člena ZIntPK.

Komisija ponovno poudarja pomen doslednega izogibanja nasprotju interesov, saj gre pri tem za enega ključnih institutov delovanja pravne države, zaupanja v demokratične institucije ter v transparentnost, enakopravnost in objektivnost odločanja v javnih zadevah in pri razpolaganju z javnimi sredstvi. Opozarjamo, da je od dokazanega nasprotja interesov do korupcije praviloma le še korak.

Z namenom vzpostavljanja ustreznih standardov ravnanja funkcionarjev in drugih uradnih oseb v prihodnje Komisija na spletni strani objavlja Ugotovitve o konkretnem primeru v celoti, skupaj z izjasnitvijo obravnavane osebe, kot to določa šesti odstavek 11. člena ZIntPK. To sta sporočili iz Maša Jesenšek in Iva Gruden iz Komisije. (konec)