15.05.2024 ob 13:02
Deli članek
Kakšna je energetska prihodnost Celja?

 

Celje,(MOREL)- Mestna občina Celje je danes na Celjskem sejmu, kjer v teh dneh poteka mednarodna konferenca SEEnergy, organizirala tretjo mestno konferenco, ki je postregla s poglobljenimi razpravami o prihodnosti energetike. Dogodek, ki smo ga poimenovali Energija za Celje, je združil številne goste, ki so predstavili dobre prakse iz svojih sredin in razpravljali o stanju, potrebah ter razvojnih načrtih na področju energetike v pristojnosti mesta, gospodarstva in fizičnih oseb.

Mestne konference so koncept, ki smo ga na Mestni občini Celje zasnovali v lanskem letu, z njimi pa si želimo naslavljati izzive, kako še bolj povezati različne sfere javnega življenja in kako spodbujati sodelovanje med občani, javnimi institucijami, gospodarstvom, nevladnimi organizacijami in drugimi ključnimi akterji. Konference predstavljajo predanost naše občinske uprave k odprtemu dialogu, soustvarjanju močnih in povezanih skupnosti ter k iskanju inovativnih rešitev za izzive, s katerimi se srečujemo. Naš cilj je postati mesto, ki razmišlja s toliko možgani, kot jih šteje, mesto, kjer se inovacije in ideje spojijo z dejanji, ter mesto, kjer vsak prebivalec čuti in ve, da lahko prispeva k boljši skupni prihodnosti. Projekt je nastal tudi z namenom kreiranja ustvarjalnega procesa, ki preverja cilje, ki smo si jih na MOC zadali za obdobje prihodnjih petih let (Celje – srce regije, mesto s posluhom za ljudi, trajnostni urbani razvoj, zeleno mesto po meri ljudi ter moč solidarne in povezane skupnosti).

Tokratna mestna konferenca je že tretja zapored, na njej pa so predavatelji in drugi udeleženci razpravljali o prihodnosti trajnostne energetike in vprašanjem povezanim s prihodnostjo zagotavljanja oskrbe mesta z energijo.

V uvodu konference je zbrane najprej pozdravil župan Mestne občine Celje Matija Kovač, ki je v svojem nagovoru izpostavil, da bo današnja mestna konferenca predstavljala začetek kompleksnega procesa priprave lokalnega energetskega koncepta, ki bo moral slediti nacionalnemu energetskemu in podnebnemu načrtu, ki ga bodo države EU sprejemale v tem letu.

»Minuli dve mestni konferenci smo namenili postavljanju temeljev participativnega pristopa k snovanju kompleksnejših politik in povezovanju v lokalnem okolju, tokratni dogodek pa je posvečen eni najaktualnejših tem pri upravljanju mest v današnjem času – energetiki. To področje je ključno ne le zaradi izzivov globalne negotovosti, temveč tudi zaradi zavez, ki si jih kot družba postavljamo v prizadevanjih za preobrazbo energetsko-podnebnih politik. Energetika je izziv tako za države in lokalne skupnosti, kot tudi za vse deležnike, ki skupnosti gradimo – od gospodarstva do posamičnih gospodinjstev,« je še dejal župan.

V prvem delu konference so primere dobrih praks iz različnih okolj in organizacij ter vizijo razvoja energetike, urbanih središč in skupne napore za povečevanje odpornosti in energetske varnosti predstavili Thaleia Konstantinou iz Oddelka za arhitekturno inženirstvo in tehnologijo Tehnološke univerze Delft na Nizozemskem, TU Delft, župan Občine Hrastnik Marko Funkl, vodja inovacijskih projektov v Steklarni Hrastnik Tilen Sever in svetovalec župana MOC za področje energetike Darko Jojić.

Udeleženci konference so nato prisluhnili dvema panelnima razpravama. Na prvi so Boris Kupec (predsednik uprave družbe Elektro Celje, d. d.), Rudi Vončina (vodja oddelka za okolje Elektroinštitut Milan Vidmar), m Aleksander Mirt (direktor javnega podjetja Energetika Celje) in Saša Heath - Drugovič (vodja Službe EU MOC) spregovorili o osredotočenosti na spremembe, izzive, okoljske vplive in priložnosti razvoja mestnih energetskih in prometnih omrežij. Energetski prehod, decentralizacija virov, volatilnost energetskih borz, digitalizacija in razvoj tehnologij prinašajo pomembne spremembe, ki vplivajo na vse vidike urbanega življenja, zato te spremembe zahtevajo nove pristope, dodatna znanja in drugačen način razmišljanja. Razprava je obravnavala ključne izzive, s katerimi se soočamo, okoljske vplive teh sprememb ter priložnosti, ki jih ponuja razvoj sodobne energetske in prometne infrastrukture v mestih. Sodelujoči v razpravi so se strinjali, da so kakovostni kadri ključni pri snovanju razvojnih strategij, saj bodo prav oni nosilci prihodnjih sprememb in inovacij na področju energetskega prehoda.

Druga panelna razprava, v kateri so sodelovali Tomaž Benčina (direktor Regionalne gospodarske zbornice Celje), Matjaž Preložnik (predsednik Društva energetikov Celje in vodja razvoja v podjetju Etra, d. o. o.), Saša Košec Jazbinšek (vodja marketinga in odnosov z javnostmi v družbi Cetis d.d.), Simon Jevšinek (vodja investicij v Splošni bolnišnici Celje) in Darja Lesjak (direktorica City Centra Celje), je bila namenjena preučevanju izkušenj, izzivov, načrtov in priložnosti energetskega prehoda organizacij v mestu. Sogovorci so v razpravi osvetlili, kako organizacije v urbanem okolju uvajajo učinkovito rabo energije in prehajajo na obnovljive vire energije, s poudarkom na trajnostni mobilnosti in inovativnih tehnologijah, kot je uporaba vodika. Sogovorci so prav tako delili svoje izkušnje pri implementaciji trajnostnih energetskih rešitev, razpravljali o načrtih za prihodnost ter raziskovali priložnosti za nadaljnje izboljšave.

Ključni poudarek tokratne konference, ki se je je udeležilo približno 100 udeležencev, je bil na trajnosti in energetski učinkovitosti, saj sta ti dve komponenti ključni za dosego ciljev zmanjševanja emisij in izboljšanja kakovosti življenja v mestu. Današnja mestna konferenca je bila izjemna priložnost za izmenjavo najboljših praks in inovativnih idej, ki lahko pomagajo drugim organizacijam pri njihovem energetskem prehodu. Udeleženci so namreč predstavili številne uspešne primere in se pogovarjali o izzivih ter rešitvah, ki jih prinaša ta prehod. Skupaj so raziskovali, kako lahko mesta postanejo bolj trajnostna, energetsko učinkovita in odporna na prihodnje izzive ter izpostavili, kako pomembno je, da mestne organizacije sprejemajo in izvajajo trajnostne energetske prakse, ki vključujejo učinkovito rabo energije, uporabo obnovljivih virov, trajnostno mobilnost, izkoriščanje vodika in odpadne toplote, ter prožnost in povezljivost energetskih virov.

Konferenca se je zaključila z optimističnim pogledom v prihodnost, udeleženci pa so se strinjali, da je nadaljevanje uvajanja inovativnih pristopov in trajnostnih praks ključno v zagotavljanju boljše kakovosti življenja za vse prebivalce. Pri tem je koncept vključevanja, sodelovanja in širše razprave, kot ga ponujajo mestne conference, ključen, saj lahko le skupaj ustvarimo boljšo, bolj zeleno in energetsko učinkovito prihodnost za Celje in Slovenijo.

Naslednjo mestno konferenco pripravljamo v sklopu MOS-a, največjega sejemskega dogodka našega pri nas. Vabljeni, da se nam pridružite med 18. in 20. septembrom na celjskem sejmišču, kjer bomo v ospredje postavili učinkovito upravljanje ekonomsko-poslovnih con, predstavili možnosti sodelovanja z največjim spletnim prodajalcem Amazon in pripravili mednarodno konferenco Invest in Celje. Tp je zapisal Alen Obrez iz kabineta celjskega župana. (konec)