01.07.2022 ob 17:10
Deli članek
Kmetje bodo deležni 22 milijonske vladne pomoči

Ljubljana (MOREL)- Vlada je na današnji seji sklenila, da do jesenske setve nameni dobrih 22 milijonov evrov pomoči kmetom ter odkupi letošnji pridelek pšenice. Zaradi rasti cen goriv, elektrike, in repro materiala je vlada danes napovedala tri ukrepe v višini 22,4 milijonov evrov, namen katerih je pomagati kmetijskemu in ribiškemu sektorju pri soočanju z višjimi stroški proizvodnje in pridelave. Zaradi prejema pomoči vlada pričakuje, da proizvajalci in pridelovalci ne bodo zvišali maloprodajnih cen za potrošnike. Ukrepi se nanašajo na tri sklope: pomoč sektorju mleka, pomoč na sektorju pogonskih goriv za kmetijstvo in ribištvo in pomoč na področju gnojil in repro materiala.
Na vladi je bila sprejeta odločitev, da bo ves letošnji pridelek pšenice odkupljen preko Zavoda za blagovne rezerve, ker želimo pridelek v celoti zadržati v državi. Kmetje bodo tako imeli zanesljivega kupca ter stabilno ceno, Slovenija pa bo v jesen vstopila z večjimi blagovnimi rezervami. V prihodnjem tednu bodo potekali nadaljnji pogovori o letošnjem odkupu pšenice. S Trgovinsko zbornico Slovenije (TZS) je bila danes dogovorjena okvirna košarica 15 živil. O podrobnejših artiklih znotraj košarice živil bodo še potekala nadaljnja usklajevanja. Podatke o cenah iz košarice, ki jih bo MKGP pridobil od trgovcev, bo ministrstvo uporabilo za interne analize in za potrebe priprave nadaljnjih ukrepov. To so sporočili iz UKOM. (konec)